Gå till innehåll

Ett tryggt arbetsliv i hela regionen

Region Västerbotten är länets näst största arbetsgivare med ca 10 000 anställda. Det innebär ett stort ansvar för att skapa hållbara och attraktiva arbetsplatser. Det är en förutsättning för att fler ska vilja arbeta för oss och för att behålla den personal som redan jobbar inom regionen. Personalen är vår viktigaste resurs!

Välfärden blir bara så bra som personalens förutsättningar medger. Vi måste därför garantera att personalen har rätt kompetens, tid, en god arbetsmiljö och tillräckligt många kollegor för att kunna göra ett bra jobb. Som arbetsgivare för regionens medarbetare måste vi göra vår del för att detta ska vara möjligt.

Vi Socialdemokrater ska garantera ett hållbart och tryggt arbetsliv för alla som arbetar inom regionen, såväl dagens som morgondagens medarbetare. Vårt mål är att regionen ska vara en arbetsgivare man vill arbeta för och är stolt över.

Detta vill vi:

 • Regionens arbetsplatser ska vara friska arbetsplatser
  Vi ska säkerställa att relationen mellan krav, förväntningar och resurser hänger ihop samt möjligheten att påverka sin arbetssituation. Detta är avgörande för att skapa en god arbetsmiljö.
 • Fortsatt satsning på personalfonden
  Mer medel för att skapa en trivsam arbetsplats. Medarbetare ska kunna känna att de kan påverka och utveckla sin egen arbetsplats.
 • Kompetensutveckling för fler
  Den enskilde medarbetaren ska stärkas och rustas för ett livslångt lärande.
 • Personalens kompetens i fokus
  Vårdpersonal ska få ägna sig åt sådant de är utbildade för – att vårda patienter.
 • Bredda tillgången till specialistutbildningar
  Fortsatt utbyggnad av utbildningsplatser av såväl grund- som specialistutbildningar för att möta välfärdens kommande behov.
 • Nolltolerans mot diskriminering
  Regionen ska vara en plats där människor får möjlighet att växa och få verktyg för att nå sin fulla potential, inte en plats där man möts av strukturell diskriminering.