Gå till innehåll

Kontakt med vården inom 5 minuter

Det ska vara snabbt och enkelt att få kontakt med vården och vården ska vara köfri.

  • Det ska finnas en hälsocentral eller sjukstuga i varje kommun
  • Vi ska ha tre akutsjukhus, tre förlossningar och tillgänglig tandvård i hela länet
  • 1177 och andra digitala verktyg ska utvecklas så att de alltid ska finnas tillgängliga för kontakt med vården
  • Fler ska utbildas och vilja arbeta inom sjukvården i länet
  • Vi ska ha personal som trivs med att arbeta i vården