Nominering nämndemän

Nomineringen ska vara partiexpeditionen tillhanda senast
den 31 mars kl 17.00. Nomineringsunderlag är utskickat till
ordförande i s-föreningar/s-fackklubbar. Kom ihåg att protokoll
från mötet där nomineringarna fastställdes ska vara expeditionen tillhanda senast den 31 mars klockan 17.00.


Rosor