Nominering till Umeå arbetarekommuns årsmötesval

Nomineringen ska vara partiexpeditionen tillhanda senast
den 1 mars kl 08.00. Nomineringsunderlag är utskickat till
ordförande i s-föreningar/s-fackklubbar. Kom ihåg att protokoll
från mötet där nomineringarna fastställdes ska vara expeditionen tillhanda senast den 1 mars.


Rosor