NYHET

Pressmeddelande från nomineringskonferens 13 november 2022

Socialdemokrater från hela Västerbotten samlades på Medborgarhuset, Lycksele, för nomineringskonferens söndagen den 13 november.

Efter en väl genomförd valrörelse i regionen som ledde till att Socialdemokraterna ökade med ett mandat i regionfullmäktige var det nu dags att välja vilka som ska företräda Socialdemokraterna i regionen den kommande mandatperioden.

Ett urval av de som nominerades var följande: Harriet Hedlund, Umeå, regionfullmäktiges ordförande; Janeth Lundberg, Skellefteå, 1:e vice ordförande regionfullmäktige; Håkan Nilsson, Skellefteå, ordförande Beredningen för kompetensförsörjning; Mahmoud Al Turk, Umeå, 2:e vice ordförande Demokratiberedningen; Urban Lindström, Åsele, ordförande Folkhälsoberedningen; Susanne Dufvenberg, Skellefteå, 2:e vice ordförande Beredningen för primärvård och tandvård; Kenneth Andersson, Skellefteå, ordförande Beredningen för funktionshinder och samverkan; Nina Björby, Umeå, ordförande Kulturberedningen.

Tidigare har Peter Olofsson, regionstyrelsens ordförande; Anna-Lena Danielsson, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden och Rickard Carstedt, ordförande regionala utvecklingsnämnden utsetts på valkonferensen 27 november 2021.

En insamling till S-kvinnor Västerbottens projekt för att stötta kurdiska kvinnor i Turkiet gjordes under dagen där sammanlagt 6000 kr samlades in.


Alla nomineringar till uppdrag i Region Västerbotten kommer fastställas på regionfullmäktige 29–30 november. Samtliga nomineringar kommer kunna ses i handlingarna till regionfullmäktige.