NYHET

Vi står i solidaritet med det iranska folket!

Styrelsen i Västerbottens socialdemokratiska partidistrikt har i dag beslutat att ställa sig bakom följande uttalande:

”Den internationella solidariteten känner inga gränser. Alla människor, oavsett vem du är och var du kommer ifrån, förtjänar att leva fria från förtryck. Ingen är fri förrän alla är fria. De kvinnor i Irans som nu reser sig mot den iranska regimens förtryck visar ett enormt mod i kampen för kvinnors rättigheter och demokrati. Omvärlden måste nu visa sitt stöd. Det är viktigt att Sverige står upp för en feministisk utrikespolitik som stödjer dem som nu använder sin demokratiska rätt för att demonstrera för förändring i Iran. Det finns en stor oro för hur den iranska regimen agerar, och har agerat tidigare.

Vi står i solidaritet med det iranska folket!”