Gå till innehåll

Utvärdering av höstkampanj 2023

Ni var många som deltog i höstkampanjen och ni har säkerligen värdefulla tips på hur vi kan i kan bli ännu bättre inför nästa kampanjtillfälle!

Höstkampanjen hade tema trygghet och vi har haft en mängd olika aktiviteter- Information inför höstkampanj med Jonas Cronert, dörrknack både helger och vardagar, trygghetsvandringar, morgonkampanjer, S-föreningar har deltagit på stadsdelsaktiviteter och även bjudit in lokala föreningar för att samtala om trygghet.

Nu vill vi veta hur ni upplevde kampanjen som deltagare!

Ta dig några minuter för att svara på frågorna!

Dina uppgifter
Dina uppgifter
Hade höstkampanjen en bra variation av aktiviteter? Om inte - beskriv hur vi kan utveckla inför nästa kampanj. * (obligatorisk)
Hade höstkampanjen en bra variation av aktiviteter? Om inte - beskriv hur vi kan utveckla inför nästa kampanj.Hur upplevde ni informationen ni fick via mail innan varje kampanj om tema, material som användes, talepunkter och Ecanvasser? Har du någon idé på att förbättra informationen via mail - skriv med det! * (obligatorisk)
Hur upplevde ni informationen ni fick via mail innan varje kampanj om tema, material som användes, talepunkter och Ecanvasser? Har du någon idé på att förbättra informationen via mail - skriv med det!
Hade höstkampanjen en bra variation av tider att anmäla sig till? Om inte - beskriv kort hur vi kan utveckla inför nästa kampanj. * (obligatorisk)
Hade höstkampanjen en bra variation av tider att anmäla sig till? Om inte - beskriv kort hur vi kan utveckla inför nästa kampanj.
Något annat du vill dela med dig av som inte fanns med i enkäten?
Något annat du vill dela med dig av som inte fanns med i enkäten?