Medlemsträff - Möte om framtidens äldreboenden

Vice ordförande i äldrenämnden Denise Norström (S) bjuder in till ett möte för medlemmarna för att diskutera framtidens äldreboenden digitalt via Zoom

Det är en fråga som debatterats flitigt under de senaste månaderna, särskilt frågan om servicehusens framtid.
Denise inleder mötet med att berätta om de beslut som fattats, motiven bakom och därefter följer en beskrivning av hur nämnden ser på framtidens äldreboenden. Sedan öppnar vi upp för frågor från deltagarna.

Länk till mötet finner ni i medlemsbrevet för november

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Zoom