Sista dag att nominera till val som ska genomföras på Västerås arbetarekommuns årsmöte

Västerås arbetarekommun samlas till årsmöte lördagen den 9 mars och ska välja styrelse, revisorer samt utse ombud till Socialdemokraterna Västmanlands distriktskongress.

  • Sista dag att nominera är söndagen den 21 januari
  • Alla nomineringar ska skickas till vasteras@socialdemokraterna.se
  • Både S-föreningar och enskilda medlemmar har rätt att nominera

Mer information är skickat direkt till S-föreningarnas ordföranden och kommer att finnas i medlemsbrev till alla medlemmar under november!

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Mejla till vasteras@socialdemokraterna.se