Informationsmöte om den nya drömfabriken i Skultuna

Skultuna S-förening bjuder till öppet informationsmöte om den nya drömfabriken i Skultuna.

Persboskolan byggdes och stod färdig för läsåret 1957-58 och var den första
enhetsskolan. Vi var först då och vill nu sätta avtryck med Drömfabriken.

Under kvällen deltar kommundelsnämndens ordförande Jonas Cronert (S),
förvaltningschef Rasmus Persson och projektledare Maria Reisten Lindkvist.
Tanken är att ge en bild av vad Drömfabriken är och kan vara och hur
drömfabriken kan bidra till att stärka kommundelens attraktionskraft.

En annan viktig del är att lyfta och synliggöra trainestation som snart är på
plats som en del i stadens trygghetsarbete.

Naturligtvis kommer det att finnas tid och utrymme för frågor.

Vi bjuder på korv och kaffe!

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Blå hallen, Karl XI:s väg i Skultuna