Gå till innehåll
Tro och solidaritet

Lokalt arbete

Vi organiserar våra medlemmar i lokala föreningar, men det går också att vara direktansluten medlem (du knyts då till ett av våra distrikt).

Lokala politiska samtal är ett nygammalt arbete för dagens politiska visioner. Vi börjar i lokala frågor och formulerar sedan politiska visioner. Vi skriver berättelser om dagens och morgondagens Sverige.

Politik handlar om möten, om att söka upp och bjuda in människor. Syftet med att träffas är att samtala om problem och vägar att bygga det goda samhälle vi vill leva i. Ingen har alla svar innan processen sätts igång. Man måste vara beredd på det oförutsägbara. Vi vill förändra Sverige, men det kräver samarbete.

Kontakta förbundskansliet om du vill veta mer.

Vi besöker gärna dig och din lokala förening för att berätta om idén med Lokala politiska samtal och för att gå från ord till handling.