Gå till innehåll
Tro och solidaritet

Material med böcker

Allt material och böcker kan beställas via info@trosolidaritet.se.

Om inget annat framgår är det gratis. Portot bjuder vi också på.

Tro och Solidaritet - Folder

En broschyr som berättar om vilka vi är och vad vi vill, med en talong för att bli medlem.

Liten handbok mot den nya högern

En reaktionär våg går genom världen, från Jair Bolsonaro i Brasilien till Jarosław Kaczyński i Polen. I Sverige har ett före detta nazistiskt parti vunnit
stora framgångar. För att övervinna dessa krafter måste vi förstå dem.

I den här handboken beskrivs den nya högerns idehistoria och dess politiska strategier idag,
tillsammans med några förslag från Socialdemokrater för tro och solidaritet för hur vi kan övervinna dem.

Boken är skriven av STS politiska sekreterare Mattias Irving, som har bevakat extremhögern som journalist och opinionsbildare med inriktning på idehistoria i snart tio år.

Pris: 39 kr.

Arbetsdokument: Socialdemokratiska strategier mot hedersrelaterat förtryck

En över tio år lång debatt om hedersrelaterat förtryck har trots ett stort och brett engagemang lett till få förbättringar för de drabbade. Ett mycket stort antal personer som lever i Sverige har inte frihet att själva välja partner, könsuttryck eller umgänge. Många känner sig inte bara ofria utan också hotade. Vissa svävar i verklig fara. Det är oacceptabelt att samhället fortsätter att svika dessa människor.

Socialdemokrater för tro och solidaritet har därför tagit fram ett arbetsdokument som är förankrat i en socialdemokratisk hållning till samhället. Det är öppet att använda för alla som delar vår ideologi.

Debatten om dessa frågor får inte präglas av ängslighet och passivitet. Därför ställer vi upp en rad olika förslag som pekar ut riktningen för en mer konkret socialdemokratisk politik som bekämpar hedersrelaterat förtryck på systemnivå.

Framtidsarvet – svensk utrikespolitik trettio år efter Olof Palmes död

Under namnet ”aktiv utrikespolitik” började Sverige under 1960-talet agera mer självständigt i världspolitiken. Denna aktiva utrikespolitik har kommit att förknippas med Olof Palme.

Nu är det trettio år sedan Olof Palme mördades och världen har förändrats. Sverige har i många avseenden blivit en väststat bland andra och röster höjs för att lämna den militära alliansfriheten, som varit en grundbult i den svenska utrikes- och försvarspolitiken under många år.

Samtidigt anas konturerna av en ny och djärvare svensk utrikespolitik. En feministisk utrikespolitik väcker intresse. Erkännandet av Palestina och kritiken av Saudiarabien har lett till diplomatiska kontroverser.

I Framtidsarvet: svensk utrikespolitik trettio år efter Olof Palmes död reflekterar en rad skribenter över hur svensk utrikespolitik åter kan bli en radikal röst som står upp för frihet, jämlikhet och solidaritet.

Red: Ulf Bjereld & Ulf Carmesund
Medverkande: Ulf Bjereld, Lawen Redar, Somar Al Naher, Göran Hydén, Mathias Mossberg, Jytte Guteland, Johan Öberg, Monica Pourshahidi, Sara Karlsson, Lisa Pelling, Klas Corbelius, Mats Karlsson, Thomas Hammarberg, Pål Wrange, Pierre Schori, Lena Hjelm-Wallén och Ulf Carmesund.

Utgiven februari 2016 av Socialdemokrater för tro och solidaritet i samarbete med Tankesmedjan Tiden. Produktion och distribution: Bokförlaget Korpen.

Pris: 100 kr.

Antirasism i politiken

Studiematerialet Antirasism i politiken är framtaget av Socialdemokrater för tro och solidaritet. Det är inspirerat av ett års samtal tillsammans med judar, kristna och muslimer i Malmö.

Samtalen har utgått från hur Sveriges största parti bäst kan motverka antisemitism och islamofobi.

Studiematerialet utgår från tanken att varje människa kan motverka antisemitism och islamofobi. Det krävs varken att man är väldigt modig, väldigt stark eller väldigt smart.

Varje människa kan bidra. Varje människa bör bidra.

Pris: 50 kr.

Tankar i Tensta

”Tankar i Tensta” är tio kvinnors berättelse om sitt liv och om Tensta, Stockholmsförorten som blivit en symbol för en förort i utanförskap. Boken breddar bilden av Tensta.

Alliansen vann valet 2006 genom att peka på det stora antalet arbetslösa och sjuka människor som levde i ”utanförskap”. Deras politik skulle råda bot på det sades det. Men idag vet vi att Sverige är ett land som snabbare än andra ökar klyftorna mellan människor. Där segregation på ekonomiska och sociala och etniska grunder växer och där arbetslösheten bitit sig fast. Ojämlikheten har ökat.

Tensta är ett av de områden i Stockholmsområdet som har allra högst arbetslöshet. Och allra hårdast drabbade är de utomeuropeiskt födda. Samtidigt har välfärden skurits ner och servicenivån i ett område som Tensta har försämrats. Samhällets ojämlikhet är tydlig i Tensta.

Men Tensta är inte bara en beryktad förort. Tensta är också hembygd och arbetsplats för många människor. Människor vars röst sällan hörs i offentligheten. Kvinnor vars röst sällan märks. Som lever sina liv i Tensta.

I boken Tankar i Tensta berättar tio kvinnor om sina erfarenheter och om sina tankar om livet i Tensta. Om vardag och framtid. Om vad som är bra och om vad som kan bli bättre.

Boken Tankar i Tensta började som ett projekt för långtidsarbetslösa inom kooperativet Blå vägen och har arbetats fram tillsammans med Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) i Stockholm. Syftet var att stärka röst och inflytande åt några som sällan fått det – kvinnorna i Tensta.

Det handlar om så mycket mer än Tensta. Det handlar om Sveriges framtid. Om hur vi skapar ett Sverige för alla.

Red. Gabriele Winai Ström och Erik Lindberg. Boken är framtagen av Socialdemokrater för tro och solidaritet i Stockholm tillsammans med Blå vägen i Spånga, för Broderskaps förslag.

Pris: 100 kr.