NYHET

Stockholm bjuder in till samtal med branscher i omställning

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och många branscher har det tufft att behålla kompetens. Samtidigt skriker andra delar av arbetsmarknaden efter rätt kompetens. För att hitta vägar fram för omställning och kompetensöverföring bjuder Stockholms arbetsmarknadsborgarråd in till samtal med relevanta branschaktörer.

Exempelbild

– Vi befinner oss i en tuff samhällsekonomisk tid, och jag vet att flera branscher i Stockholm kämpar. Samtidigt arbetar andra hårt för att hitta kompetens till branscher som fortfarande växer. Här måste vi samarbeta för att finna vägar fram som håller arbetslösheten nere, och hjälpa människor att lätt ställa om och byta bana, säger arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

– Dagens arbetsmarknad kräver snabb omställning, och här måste staden vara lika snabbfotad och hjälpa både branscher och individer i processen. Därför vill vi lyssna in, och se hur vi med hjälp av näringsliv och branschföreträdare kan underlätta för Stockholms olika arbetsgivare att hitta rätt kompentens, säger arbetsmarknadsnämndens ordförande Arvid Vikman Rindevall (S).

I dialogen deltar också representanter från Arbetsmarknadsförvaltningen, Byggföretagen, Transportföretagen och Installatörsföretagen.