NYHET

Nu styr vi upp sjukvården för äldre

Sjuka äldre ska inte slussas runt på olika vårdinrättningar. Väntetiderna på akuten ska minska. Långsiktigt ska antalet geriatriska vårdplatser öka. Därför har, för första gången, en sammanhållen plan för sjukvården för äldre i Region Stockholm tagits fram. Förslaget läggs fram för beslut på Hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 maj.

Exempelbild

- Nu får vi för första gången en helhetsplan för sjukvården av äldre i Region Stockholm. Hur många gånger har det inte kommit larmrapporter om hur multisjuka äldre bollas runt mellan vårdmottagningar och tvingas vänta i timmar på akuten? Hur många gånger har vi inte sagt att det inte är värdigt? Nu gör vi någonting åt det, säger Talla Alkurdi, sjukvårdsregionråd (S).

Andelen 80 år och äldre kommer att öka i regionen. Om tio år beräknas de vara 50 procent fler än i dag. Äldre multisjuka behöver behandlas med värdighet och få sjukvård efter sina behov. Därför föreslår Mittenkoalitionen nu för första gången en sammanhållen plan för hur vården av äldre ska se ut. Personal och pengar är som alltid begränsade och det gäller att få ut den bästa vården för de resurser som regionen har.

En del av helhetsplanen är att göra om vårdvalet för sjukvård av äldre, geriatriken. Långsiktigt ska de geriatriska vårdplatserna öka och få ändamålsenliga lokaler med till exempel syrgas och röntgen. Geriatriken ska bli mer jämlik i hela länet.

­ En fast husläkare på vårdcentralen ska vara grunden för vården för äldre. Och vi ska bygga ut specialistvården för äldre så att de får den vård de behöver, när de behöver den. Med den här planen kan vi också korta väntetiderna på akuten och införa landets första idéburna vårdval. Äldre ska slippa sitta i timmar på akutmottagningar. De ska få en bra och värdig vård så snabbt som de behöver den, avslutar Talla Alkurdi.

Fakta

Region Stockholm styrs av Mittenkoalitionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Förslaget om ”Beställarplan vård av äldre” läggs fram på regionens Hälso- och sjukvårdsnämnd den 27 maj.

Beslutet om planen innebär att det nu för första gången kommer att finnas en plan för hur sjukvården för äldre ska utformas i framtiden. Från där den äldre bor via vårdcentralen och husläkaren till den geriatriska sjukvården.

Samtidigt ska vårdvalet geriatrik göras om i enlighet med Mittenkoalitionens överenskommelse med Vänsterpartiet. Det finns sexton geriatriska kliniker i regionen exklusive Norrtälje. Elva kliniker är privata och fem drivs i egen regi.

Nuvarande vårdval enligt Lagen om valfrihet, LOV, avvecklas och upphör 31 augusti 2025.

Geriatrisk slutenvård upphandlas på Löwenströmska sjukhuset, Nacka sjukhus och Nynäshamn. Södertäljegeriatriken på Södertälje sjukhus utökas med 20 vårdplatser. Geriatriken på Jakobsberg och Sabbatsbergs sjukhus samt Danderyd och Huddinge kommer fortsatt drivas i regionens egen regi. Sedan tidigare upphandlas även geriatrik i Sollentuna, Handen och Dalen.

Införande av nytt vårdval reserverat för idéburna organisationer från och med 1 september 2025. Tre av sex geriatriska kliniker drivs i dag av idéburna organisationer. Stiftelsen Stockholms sjukhem bedriver geriatrisk vård på Kungsholmen och i Bromma och Ersta diakonisällskap bedriver geriatrisk vård på Södermalm.

Klinikerna Vårbergsgeriatriken och Danviksgeriatriken kommer inte att upphandlas vidare. Patientunderlaget från Vårbergsgeriatriken omhändertas framför allt av Dalengeriatriken och Södertäljegeriatriken. Patientunderlaget från Danviksgeriatriken omhändertas framför allt av Nackageriatriken och Erstageriatriken.

Ny ersättningsmodell införs och för att säkerställa den geografiska fördelningen av den geriatriska vården införs åtta nya geografiska ansvarsområden.