För dig som är medlem

Som medlem i Socialdemokraterna har du ditt huvudmedlemskap i den kommun du står skriven. I Piteå har du ditt huvudmedlemskap i någon av våra medlemsorganisationer – en lokal S-förening, klubb eller organisation.


S-föreningarna är grunden i vår demokratiska organisation där de baseras på antalet medlemmar väljer ombud till representantskapet.

Men representantskapet är inte bara för ombuden – utan för alla våra medlemmar. Här får du vara med om fastställandet av listor och genomförandet av val men även höra dragningar från förtroendevalda politiker och höra information om det politiska läget.

Välkommen!

Glada medlemmar i Piteå

Medlemsutbildning

Utbildning för medlemmar finns i tre olika steg. Det är oftast partidistriktet som anordnar medlemsutbildningarna, men ibland gör det av oss lokalt i Piteå. Då hittar du aktuella datum här!

Vårt intranät - "Rosen for alla"

Rosen för alla är namnet på partiets intranät. Det är till för dig som är medlem och du loggar in med ditt bank-id.