• Hem
  • / Nyheter
  • / [2021-05-19] Reformering av arbetskraftsinvandringen

Reformering av arbetskraftsinvandringen

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna har gemensamt kommit överens om att tillsätta en utredning som ska se över regelverket och presentera åtgärder för att bland annat motverka missbruk av arbetskraftsinvandringen.

- Det är glädjande att regeringen och samarbetspartierna nu sjösätter en utredning med direktiv som syftar till att ta tag i brottsligheten och få bort avarterna i systemet, säger Rikard Larsson, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.
Utredningen innehåller:
  • Missbruk av systemen. Svenska arbetsmarknaden ska inte vara en fristad för kriminella aktörer. Organiserade upplägg för utnyttjandet av välfärdsystemen ska stoppas. Utredningen ska göra en bred kartläggning av missbruket och föreslå nödvändiga åtgärder.
  • Försörjningskrav för anhöriga. Utredningen ska ta ställning till om det ska införas ett försörjningskrav och se över reglerna för att återkalla en familjemedlems uppehållstillstånd.
  • Exploatering av deltidsanställda. Utredningen ska kartlägga exploateringen av deltidsarbetande arbetskraftsinvandrare och lämna förslag på åtgärder.
  • Människosmuggling. Utredaren ska ta ställning till om uppehållstillstånd som utfärdats på oriktiga uppgifter ska straffbeläggas. Handel med uppehållstillstånd för arbete ska kartläggas och utredaren ska lämna nödvändiga förslag.

- Det är bra och nödvändiga förändringar, men det är inte tillräckligt. När vi fått åtgärder på plats efter den utredning som nu tillsätts, vill vi socialdemokrater gå vidare, säger Rikard Larsson, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet

Med det system vi har i dag och som infördes av den moderatledda regeringen, kan människor från hela världen komma till Sverige och brutalt utnyttjas genom att jobba för låga löner och dåliga villkor. Vi ser även hur det göder den organiserade brottsligheten. Jobb som kräver kort eller ingen utbildning ska i första hand gå till arbetslösa personer som redan bor i Sverige.

- Vi socialdemokrater har länge varnat för den situation som uppstått i kölvattnet av världens mest generösa regelverk för arbetskraftsinvandring. Vi behöver därför återgå till ett system där behovet på arbetsmarknaden prövas innan jobb erbjuds till lågkvalificerad arbetskraft från utlandet, säger Rikard Larsson, vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

Uppdaterades senaste: