Du ska inte stå ensam när det blir tufft.

Samtidigt som vi investerar i fler jobb i landets företag och i välfärden måste vi säkra den ekonomiska tryggheten för den som drabbas av arbetslöshet eller sjukdom.

A-kassan ska finnas där för de som förlorar jobbet och ersättningsnivåerna ska vara rimliga. Men det ska också finnas bra möjligheter till utbildning och omskolning för den som är arbetslös eller behöver ta steget till ett nytt yrke. Den som blir arbetslös eller sjuk ska möta goda möjligheter och tydliga krav, inte fattigdom och hopplöshet.

Omskolning när arbetsmarknaden förändras

Utbildning lägger grunden för vår frihet och välfärd.

Trygghet när du blir sjuk

Den som är sjuk och inte kan arbeta ska ha rätt till snabb rehabilitering och ekonomisk trygghet under den tid det tar.

Arbetslösa ska få en rimlig a-kassa

I krisen spår försvinner jobb. Då ska du mötas av en väg tillbaka till arbete.

Gilla oss på Facebook och Instagram och delta i diskussionerna.

Engagera dig

Bästa sättet att påverka hur Sverige ser ut är att engagera dig.