Mäns våld mot kvinnor

Våld mot kvinnor som utövas av män som de har eller har haft en nära relation till utgör ett stort och allvarligt samhällsproblem. Det handlar ofta om grova brott och måste tas på lika stort allvar som andra grova brott. Det är oacceptabelt att kvinnor går runt med en ständig rädsla för att man själv eller ens barn ska bli utsatta för våld.

För att bekämpa mäns våld mot kvinnor krävs stora insatser från flera aktörer, till exempel polis, socialtjänst, kvinnojourer och sjukvård. Brotten måste utredas och gärningsmännen straffas. De utsatta kvinnorna behöver hjälp och stöd för att kunna återgå till ett liv utan rädsla och våld.

Våld i nära relation är och ska vara en prioriterad uppgift för polisen. Ytterligare nästan 400 personer har anställts för att förstärka polisens arbete. Utsatta kvinnor ska få den hjälp och stöd de behöver av samhället. Det kan vara stöd från polisen men också medicinsk hjälp från sjukvården, skyddat boende och andra åtgärder.

Vi har gjort:

  • Inrättat en 10-årig nationell plan för att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor.
  • Utökat möjligheterna till övervakning med fotboja för de gärningsmän som bryter mot kontaktförbudet och förföljer brottsoffren.
  • Gett mer pengar till kvinnojourer och organisationer för brottsoffer som nu har mer pengar än någonsin.
  • Infört en ny sexualbrottslagstiftning (samtyckeslagen) som utgår från frivillighet. Varje människa har rätt att bestämma själv över sitt sexuella umgänge. Sex som inte är frivilligt är förbjudet.
  • Skärpt straffen för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn.

Men det räcker inte. Vi vill också:

  • Ha 10 000 fler polisanställda. Nu är vi halvvägs till det målet och vi har aldrig haft så många poliser som nu.
  • Införa ett särskilt straffansvar för den som utsätter en närstående person för våld, och gärningen bevittnas av ett barn.
  • Höja straffen för sexualbrott ytterligare för våldtäkt och införa brottskategorin grovt sexuellt ofredande.
  • Att normalstraffet för mord ska vara livstid fängelse.