Ungdomsrånen måste få ett stopp

Unga personer ska självklart kunna känna sig trygga i skolan, på vägen hem från fotbollsträningen och när man träffar sina kompisar. När unga blir rånade och förnedrade måste samhällets reaktion vara snabb och tydlig.

För att få bukt med ungdomsbrottsligheten krävs insatser från många aktörer, polisen, socialtjänsten och skolan till exempel. Brottet ska utredas och få konsekvenser för den som utfört det. Brottsoffret måste också få det stöd som behövs.

Det effektivaste sättet att hindra barn och unga från att välja eller hamna i kriminalitet är att erbjuda något bättre, till exempel en bra utbildning.

  • Vi vill ha 10 000 fler polisanställda. Nu är vi halvvägs vid det målet och har aldrig haft så många poliser som nu.
  • Vi har utökat polisens möjlighet till kameraövervakning.
  • Vi vill att allvarliga brott som begås av barn under 15 år alltid ska utredas av polis.
  • Vi vill att åklagare ska kunna besluta om ungdomstjänst för ungdomar mellan 15 och 18 år.
  • Vi har infört nytt straff, så kallad ungdomsövervakning.
  • Vi vill skärpa straffet för övergrepp i rättssak.
  • Vi har ökat resurserna till skolor i utsatta områden, förstärkt socialtjänsten och ökat resurserna för att fler barn ska kunna omhändertas.
  • Vi sätter av 250 miljoner kronor för bättre samarbete mellan socialtjänst, skola och polis, samt fler fältassistenter.
  • Vi vill att socialtjänsten ska kunna ingripa tidigare, även utan föräldrars samtycke.