Så stoppar vi gängkriminaliteten

I Sverige ska det vara en självklarhet att alla människor känner trygghet, oavsett var man bor. Barn ska kunna gå hem ensamma från skolan utan att känna rädsla eller obehag. Gängkriminaliteten utgör ett stort hot mot tryggheten i Sverige genom skjutningar, våld, hot, narkotikahandel och sprängningar.

Det krävs många åtgärder för att stoppa gängkriminaliteten och öka tryggheten i samhället. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit fram det mest omfattande programmet mot gängkriminalitet som någonsin har funnits i Sverige. Programmet innehåller åtgärder både på kort och lång sikt, och på flera olika områden.

Det här har vi gjort:

  • Infört hemlig dataavläsning så att polisen kan komma åt krypterad information.
  • Infört straffet ungdomsövervakning som bland annat innebär att den dömde får helghemarrest eller andra begränsningar hur man får röra sig fritt i samhället. Förbudet övervakas med fotboja.
  • Utökat polisens möjligheter till kameraövervakning.
  • Utökat resurserna till skolor i utsatta områden och socialtjänst och ökat resurser för att fler barn ska kunna omhändertas.

  • Skärpt straffen för grovt vapenbrott så att den som upptäcks med ett skarpladdat vapen automatiskt blir häktad.

Men det räcker inte. Vi vill också:

  • Ha 10 000 fler polisanställda. Nu är vi halvvägs till det målet och vi har aldrig haft så många poliser som nu.
  • Skärpa straffen för rekrytering av unga till kriminalitet och brott relaterade till kriminella uppgörelser.

  • Öka de sociala insatserna genom bl.a. bättre tillgänglighet till socialtjänstens verksamheter och fältassistenter på kvällar samt helger.

  • Lagstifta om brottsförebyggande ansvar för alla kommuner.

  • Införa ett nationellt avhopparprogram med syfte att motivera och stötta människor till att lämna kriminaliteten bakom sig.

Läs mer

34-punktsprogrammet - se hela listan på åtgärder för att bekämpa kriminaliteten.