Politiska ämnesutbildningar

Partistyrelsen kansli tillhandahåller en rad studiematerial som ska inspirera och leda till spännande diskussioner om hur vi tillsammans kan vässa vår politik. Studiematerialen är underlag för ämnesutbildningar som Partidistrikten erbjuder.

Politiska studiematerial

Genom att få ökade kunskaper, nya idéer och chansen att resonera kring vår politik och våra värderingar, stärks vårt engagemang och vi får nya värdefulla insikter som leder till en politikutveckling.

Ämnesutbildningarna riktar sig till alla medlemmar som är intresserade, både nya och de som har varit med en tid, men passar också för medlemmar med offentliga förtroendeuppdrag på alla nivåer.

Prata med ditt Partidistrikt för att veta mer om aktuella politiska ämnesutbildningar - kontaktuppgifter finns här