Viktigt med bättre hälsa och att göra sin röst hörd.

därför är jag s

Hej,
Joakim Berlin heter jag, född i Göteborg på Hisingen. Jag har varit engagerad i Socialdemokraterna i snart åtta år. Jag blev medlem i partiet när en vän frågade mig och det kändes helt rätt. För mig står Socialdemokraterna för solidaritet och allas lika möjligheter till ett bra liv.

I mitt arbete till vardags ser jag många orättvisor men också möjligheter till en bättre hälsa och att göra sin röst hörd. Det känner jag att socialdemokratin också vill. Därför är en del av mina hjärtefrågor att minska köerna till vården, förbättra psykisk hälsa och förbättra för unga människor som inte har det lika lätt socialt och ekonomiskt.

Jag har varit med och lagt motioner om allt från bostäder till att förbättra arbetet med unga drogmissbrukare. Men också när jag fått uppdrag som förtroendevald politiker och fattat beslut och genomfört det som vi socialdemokrater beslutat om. Det är lätt att påverka men tar lite tid att genomföra. Kom med du också och gör något av dina tankar och idéer. Tillsammans kan vi påverka.