Nyheter

  • Radikalt avståndstagande från rasism

    Nu har 2018 års kyrkomötes första vecka avslutats. En vecka då kyrkomötet gick igenom och i utskotten behandlade de 95 motioner och de skrivelser från kyrkostyrelsen och kyrkomötets presidium som lämnats in.
Återställ