NYHET

Europaparlamentet kräver att Texas kvinnofientliga abortlag skrotas

Under sessionsveckan i Strasbourg har Heléne Fritzon (S) lett förhandlingarna om en resolution som fördömer Texas nya abortlag, som i praktiken innebär ett totalförbud av abort i USA:s näst folkrikaste delstat. Efter lång debatt gick resolutionen igenom i Europaparlamentet under torsdagseftermiddagen.

Alla människor har rätt att besluta över sin egen kropp. Därför välkomnar Socialdemokraterna att en majoritet i Europaparlamentet skickar en tydlig markering kring situationen för kvinnor och deras möjligheter till en trygg och säker abort i Texas. Lagen, som infördes den 1 september, innebär i stort sett ett förbud mot alla aborter efter sjätte graviditetsveckan, dvs innan man i regel vet om att man är gravid. För de flesta kvinnor innebär lagen i praktiken ett totalförbud mot abort.

– För mig är det viktigt att tydligt markera mot de krafter som vill inskränka kvinnors och flickors rätt till sin egen kropp. Det är viktigt att EU gemensamt står upp för rätten till abort, oavsett var i världen man befinner sig, säger Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S).

Samtidigt som resolutionen antogs i parlamentet står det också klart att lagen tillfälligt stoppats av en domare i Texas.

– Jag välkomnar beslutet av en federal domare i Austin som valt att pausa lagen i Texas. Vi följer utvecklingen nära, men oroar oss över att lagen snart kan vara tillbaka igen. Ett abortförbud förhindrar inte aborter, det resulterar istället i osäkra och livsfarliga situationer för kvinnor och flickor som tvingas utföra illegala aborter, säger Heléne Fritzon (S).

>> Europaparlamentets resolution om Texas abortlag Länk till annan webbplats.

Kontakt

Mickey Magnusson, pressekreterare
Mobil: +32 479 96 09 85
E-post: mickey.magnusson@ep.europa.eu