NYHET

Nu fasas fossil energi ut – i hela EU

Igår hölls en omröstning i EU:s industriutskott som innebär slutet för fossilgasen i EU. En komplicerad process led av en gasvänlig europaparlamentariker från Polen landade till slut rätt – nya projekt i fossil energi kommer inte längre få EU-medel. Erik Bergkvist förhandlade för den socialdemokratiska gruppen.

Igår eftermiddag tog Europaparlamentets industriutskott sin position inför den kommande revideringen av lagstiftningen kring EU:s energiinfrastruktur, även kallat TEN-E. Erik Bergkvist, förhandlare för den socialdemokratiska gruppen, lyckades efter långa förhandlingar utesluta fossil energi från tillgång till framtida EU-medel. Fossilgas är helt uteslutet och blending, där en liten mängd fossilgas ingår, har fått ett slutdatum till 2029.

TEN-E lagstiftningen sätter ramarna för EU:s gemensamma infrastruktur och elnät, och reglerar hur den ska expandera, vilka energislag som får ansluta och tillåtas EU-medel.

– Mitt främsta mål har varit att inte lämna några lösa trådar när det gäller fossil energi, helst att stoppa allt direkt, och om inte att ha ett tydligt slutdatum för övergångslösningar. Vi lyckades med båda. Infrastruktur i fossil energi kommer inte få EU-medel och vi har ett slutdatum för blending. Det är ett nödvändigt steg mot mer förnybar energi i hela EU, säger Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S).

En nyhet med det nya regelverket är att havsbaserad vindkraft nu kopplas på den EU-gemensamma infrastrukturen.

– Det är på tiden att regelverket uppdateras för att ligga i tiden, att inte ha förnybar energi ansluten går inte om EU ska vara en klimatneutral kontinent till 2050, påpekar Erik Bergkvist.

Nästa steg blir att hela parlamentet ska godkänna positionen i oktober, men mycket talar för att den progressiva hållningen som togs i industriutskottet också blir den som hela Europaparlamentet kommer ställa sig bakom. Efter Europaparlamentets position godkänts väntar trilogförhandlingar med EU-kommissionen och Rådet innan det blir en EU-lag.

Kontakt

Lisa Erkander, pressekreterare
Mobil: +32 475 55 06 79
E-post: lisa.erkander@ep.europa.eu