NYHET

Erik Bergkvist får central roll i arbetet med den sociala klimatfonden

Under EU-kommissionens årliga tal, State of the Union, nämnde Ursula von der Leyen att en helt ny fond ska införas för att komma åt de sociala effekterna av klimatomställningen. Den sociala klimatfonden är en viktig del i klimatpaketet Fit for 55. Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) kommer leda socialdemokraternas arbete med fonden i utskottet för regional utveckling.

Fonden är tänkt att mildra negativa effekter av klimatomställningen för framförallt vägtransporter och byggnader. Särskilt utsatta hushåll ska kompenseras för att till exempel el och drivmedel blir dyrare när den byts ut mot förnybara alternativ.

– Det känns som ett spännande och viktigt uppdrag. Klimatomställningen måste nå hela samhället och alla EU:s regioner, säger europaparlamentariker Erik Bergkvist.

Erik Bergkvist kommer leda socialdemokraternas arbete med det regionala utskottets rapport där de framför synpunkter till miljöutskottet som är ansvarig för utformningen av lagstiftningen.– För min del är det viktigt att fonden utformas på rätt sätt och att pengarna används ändamålsenligt. En riktig analys behövs och jag ser fram emot att sätta igång med det arbetet, tillägger Erik Bergkvist.

I EU-kommissionens förslag förväntas fonden omfatta 72 miljarder euro för perioden 2025-2032. Arbetet inleds under hösten och är en del av EU-kommissionens stora klimatpaket, Fit for 55, som presenterades innan sommaren.

Kontakt

Lisa Erkander, pressekreterare
Mobil: +32 475 55 06 79
E-post: lisa.erkander@ep.europa.eu