Gå till innehåll

Höga förväntningar på Kommissionens paket för omställning av EU

Idag presenterar EU-kommissionen det största paketet för omställning under mandatperioden – Fit For 55 / Fit For Climate – med konkreta åtgärder för att EU ska kunna uppnå utsläppsmålet med minst 55 % till 2030. Lagförslagen kommer att påverka oss alla och vi måste alla ställa om för att vi ska kunna minska utsläppen i EU. Socialdemokraterna i Europaparlamentet har höga förväntningar på dagens paket.

– Jag hoppas att EU-kommissionens plan är ett ordentligt steg i rätt riktning. Att ställa upp högt ställda mål i en klimatlag är en sak, men att se till att uppnå dessa är betydligt svårare. Nu börjar arbetet. Vi står inför den största omställningen av vårt samhälle någonsin och vi måste alla bidra. Sverige har många konkreta initiativ att visa upp som goda exempel, bland annat det gröna stålet, batteritillverkningen och ett hållbart skogsbruk, säger Heléne Fritzon (S), delegationsledare för de svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet.

– Paketet kommer framför allt att handla om transportsektorn, energiförsörjningen, utsläppsrätter och koldioxidtullar. Det innehåller en rad lagförslag som ska behandlas av parlamentets olika utskott med start i höst, säger Heléne Fritzon (S).

– Alla svenska socialdemokrater är involverade och kommer arbeta för en ambitiös och rättvis omställning i Europa och övriga världen. Särskilt ansvariga i sina respektive utskott är Johan Danielsson som gruppledare i transportutskottet, Jytte Guteland som gruppledare i miljöutskottet och Erik Bergkvist som bland annat sitter i det regionala utskottet, avslutar Heléne Fritzon (S).

Kontakt

Lars Hagberg, tf presschef
Mobil: +32 495 34 60 10
E-post: lars.hagberg@ep.europa.eu