NYHET

Stå upp för alla kvinnor och flickor!

Vi kommer idag att rösta ja till att sexuell och reproduktiv hälsa är mänskliga rättigheter och måste garanteras för alla utan diskriminering, skriver ledarna för Socialdemokraterna i EU-parlamentet.

Debattartikel av Heléne Fritzon, Iraxte García och Fred Matić i Dagens arena den 24 juni 2021

Var 15:e minut någonstans i världen dör en kvinna på grund av komplikationer från en olaglig abort. Varje år sker det ungefär 60 000 dödsfall på grund av abortförbud. Dödsfall och allvarliga skador som orsakats av dessa aborter är nästan alla möjliga att förebygga genom sexualundervisning, preventivmedel och säkra, lagliga aborter.

I Europa har vi gjort enorma framsteg tack vare den feministiska rörelsen – men inte överallt. Malta förbjuder fortfarande abort under alla omständigheter och Polen tillåter endast att en graviditet avslutas när mammans liv är i fara eller om det är ett resultat av våldtäkt. Kvinnors rättigheter går bakåt – det är både oroväckande, urholkar befintliga rättigheter och äventyrar kvinnors hälsa. Extremhögern och anti-genus rörelser kan inte hantera självständiga kvinnor. Rätten till laglig abort är därför ett viktigt mål för deras attacker.

För nästan ett decennium sedan uppmanade vi ledamöterna i Europaparlamentet att anta en rapport där man rekommenderade att lagliga och säkra abortförfaranden skulle vara tillgängliga i hela EU. Abortmotståndsrörelsen blev rasande. Vi översvämmades av hot, attacker i sociala medier och e-post som uppmanade parlamentsledamöter att rösta ned resolutionen. En konservativ-ledd rapport antogs istället om att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter faller under nationell kompetens.

Under pandemin nekades många kvinnor och flickor runt om i världen sexuell och reproduktiv hälsa på grund av att det ansågs vara lägre prioriterat. Tidigt i pandemin stoppade den ungerska regeringen nästan alla kirurgiska aborter på grund av ett förbud mot icke-livräddande ingrepp. Medan några länder, som Frankrike och Portugal, underlättade vissa abortförfaranden, var åtgärder från en majoritet av EU-länder för svaga eller för sena.

Den negativa inverkan på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) över hela världen påverkades ytterligare negativt när givare minskade sitt bistånd. Den svenska regeringen beslutade i november 2020 att investera 140 miljoner kronor för att mildra pandemins effekter på SRHR, med fokus på Afrika. Detta är ett viktigt initiativ men långt ifrån tillräckligt för att mildra de omfattande negativa effekterna på SRHR.

Idag har vi en ny chans att korrigera detta. Att vi tydligt står sida vid sida med Europas kvinnor och flickor. Vi socialdemokrater kommer att med kristallklar skärpa rösta ja till att SRHR är mänskliga rättigheter och måste garanteras för alla utan diskriminering. Det är hög tid att alla europeiska kvinnor och flickor har rätt att bestämma över sina kroppar. Tillgång till medicinsk vård och reproduktionsrättigheter är inte en fråga om ideologi utan om hälsa. Det är dags att alla regeringar tar bort hinder för laglig abort.

Förbud mot abort leder inte till färre aborter. Istället tvingas kvinnor att riskera sina liv genom att de olagliga och osäkra aborterna ökar. I de medlemsstater där aborträttigheterna är begränsade reser kvinnor ofta till andra medlemsstater för abort. Detta är dock bara ett alternativ för kvinnor med ekonomiska medel – än en gång är det de fattigaste kvinnorna som drabbas hårdast.

Det som sker idag, de som attackerar oss nu, det är personer som är emot kvinnor och kvinnors rätt att fatta egna beslut. De vill bestämma över kvinnor och begränsa deras frihet. Den här gången kommer de inte att skrämma oss. Den här gången litar vi på att Europaparlamentet kommer att stå upp för alla kvinnor och flickor.

Iratxe García, ordförande för den progressiva gruppen av socialdemokrater i Europaparlamentet (S&D

Heléne Fritzon, vice-ordförande i S&D & delegationsledare för de svenska socialdemokraterna

Fred Matić, ledamot i S&D & förhandlare för rapporten om SRHR