NYHET

Hög tid för EU-parlamentet att agera mot abortmotstånd

Det sker en allvarlig tillbakagång i EU för jämställdhet och kvinnors och flickors självklara rätt till sin egen kropp. Nu måste EU-parlamentet ta tillfället i akt och markera mot den stenåldersmentalitet som råder i många medlemsländer. Det skriver de socialdemokratiska EU-parlamentarikerna Heléne Fritzon och Evin Incir inför torsdagens omröstning i frågan.

Debattartikel av Heléne Fritzon och Evin Incir i Europaportalen den 24 juni 2021.

EU är på många sätt en föregångare. Vi har kommit långt i forskning, utveckling och innovationer. Men på ett område ser vi en allvarlig tillbakagång – jämställdheten och kvinnors och flickors självklara rätt till sin egen kropp. Det är inte acceptabelt och vi måste en gång för alla bryta den negativa utvecklingen. Ett feministiskt EU är möjligt, men kräver politisk vilja.

För oss socialdemokrater är det självklart att alla kvinnor och flickor ska bestämma över sina egna kroppar. Så är dock inte fallet överallt och alla håller inte med – enligt The Lancet dör nämligen en kvinna var åttonde minut någonstans i världen på grund av komplikationer från en osäker abort. Dödsfall och allvarliga skador som hade varit möjliga att förebygga genom sexualundervisning, preventivmedel och säkra och lagliga aborter. Samtidigt kräver högerkonservativa och högernationalister i EU och globalt än mer inskränkningar i aborträtten.

För åtta år sedan fanns en handlingskraftig rapport på bordet som uppmanade Europaparlamentet att anta rekommendationer för lagliga och säkra aborter i hela EU. Rapporten tydliggjorde att rätten till abort handlar om en medborgerlig rättighet såväl som en social rättighet. Abortmotståndarna mobiliserade dock sina sympatisörer med uppmaning om att översvämma Europaparlamentarikerna med hot, attacker i sociala medier och e-postspammande. Allt sammantaget lyckades de rycka undan mattan för rapporten och istället antogs en konservativ rapport som anförde att frågan om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter endast är en nationell angelägenhet.

Vi vet alla hur det ser ut i dag i både Polen och Ungern. Inskränkta rättigheter, inte bara för kvinnor utan också för HBTQI-personer och andra grupper. Ett annat EU-land, Malta, har fortfarande totalförbud för abort. Än fler länder har dessutom inskränkningar i form av ”samvetsfrihet” som innebär att sjukvårdspersonal kan vägra delta i eller utföra abort. Att stenåldersmentalitet fortfarande råder 2021 i vissa av EU:s medlemsstater och torgförs bland ledamöter tillhörande högergrupperna i Europaparlamentet är skrämmande.

Men vi har nu återigen en möjlighet att markera kvinnors och flickors rätt att bestämma över sina egna kroppar. En ny rapport, under ledning av vår socialdemokratiska kollega Predrag Fred Matić från Kroatien, om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) läggs i dag torsdag fram för Europaparlamentet. Rapporten tydliggör att rätten till SRHR är en fråga om mänskliga rättigheter och att den rätten måste garanteras av alla medlemsstater för alla dess invånare utan diskriminering. Den innehåller en tydlig uppmaning till sexualundervisning i skolan, tillgång till preventivmedel och säker och laglig abort.

Vi måste våga se konsekvenserna av högerkonservativ och högernationalistisk politik. Förbud mot abort leder inte till färre aborter. Det leder istället till allvarliga skador och i värsta fall till döden för kvinnor och flickor. Att bland annat många män tror sig ha rätten att bestämma över någon annans kropp och hälsa är helt oacceptabelt i vårt moderna Europa. I ett modern samhälle är det ingen tvekan om att kvinnor och flickor bestämmer över sin egen kropp.

I de länder där abort är förbjudet eller där det finns stora inskränkningar har aborträtten blivit en klassfråga. De som har råd åker utomlands för abort medan andra kvinnor blir drabbade av konservatismens och nationalismens avskyvärda kvinnosyn.

Det är allvar nu. Alla svenska Europaparlamentariker har nu möjlighet att sända en tydlig signal till alla kvinnor och flickor i EU och världen över att vi står på deras sida. Vi socialdemokrater kommer i dag och varje dag ta kampen för ett feministiskt EU. Kvinnor och flickors självklara rätt till sin egen kropp är en fråga om mänskliga rättigheter.

Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker och delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet

Evin Incir (S), Europaparlamentariker