NYHET

Europaparlamentet säger ja till EU:s nya klimatlag – ”En historisk dag”

Under torsdagen röstade Europaparlamentet för att godkänna överenskommelsen om EU:s nya klimatlag som slöts den 21 april 2021. Svenska Jytte Guteland (S) har företrätt Europaparlamentet i förhandlingarna med EU:s medlemsländer och EU-kommissionen.

Jytte Guteland

– Idag har vi förankrat i lag att EU ska bli koldioxidneutralt senast år 2050. Det är en historisk dag. Genom klimatlagen kommer EU befästa sin position som den region som har de mest ambitiösa klimatmålen – och därmed pressa den globala ambitionsnivån uppåt, säger Jytte Guteland (S) huvudförhandlare för EU:s klimatlag.

Den stora knäckfrågan i förhandlingarna har varit hur ambitiösa utsläppsminskningarna ska vara till år 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Resultatet blev till slut minst 55 procent med en separat överenskommelse med EU-kommissionen att öka ambitionen vad gäller upptaget av koldioxid i så kallade kolsänkor. Det betyder i praktiken att nettoutsläppen kommer landa på i praktiken närmare 57 procent till år 2030.

– Det är ingen hemlighet att jag drev på för en betydligt högre ambitionsnivå till år 2030 och bindande mål för medlemsländerna. Vi ska samtidigt komma ihåg att det här är en tydlig ambitionshöjning, särskilt jämfört med det tidigare målet på 40 procent. Vi måste nu minska utsläppen mer på ett decennium än vad vi gjort de senaste tre decennierna tillsammans, säger Jytte Guteland.

En seger för Jytte Guteland som förhandlare var att ett oberoende vetenskapligt expertråd ska sättas upp, likt Sveriges klimatpolitiska råd. Klimatlagen är juridiskt bindande och expertrådet ska utvärdera att tillräckliga åtgärder vidtas. En annan seger i förhandlingarna var att en så kallad växthusgasbudget ska tas fram som ska sätta ett exakt tak för hur mycket EU kan fortsätta släppa ut för varje år, utan att det riskerar målen i Parisavtalet. Därtill kommer även ett delmål till år 2040 på vägen mot nettonollutsläpp senast år 2050. Tillsammans ska expertrådet och växthusgasbudgeten säkerställa att utsläppsminskningarna faktiskt blir av och sker i god tid för att vara i linje med Parisavtalet.

Klimatlagen röstades igenom med stor majoritet – 442 för, 203 mot och 51 som avstod. De som röstade emot var främst företrädare från de yttersta högergrupperna i Parlamentet, de gröna och delar av vänstern.

– Det är viktigt att komma ihåg att de som röstade emot idag röstade inte för en mer ambitiös klimatlag. De röstade för EU:s befintliga klimatpolitik som har mycket lägre mål till år 2030. Jag ser klimatlagen är som ett nyfött barn, som med rätt uppfostran och kärlek har potential att växa sig starkare och mer betydelsefull med tiden, säger Jytte Guteland.

Kontakt

Albin Nordin, pressekreterare
Mobil: +32 488 27 44 05
E-post: albin.nordin@ep.europa.eu