NYHET

Vaccincertifikaten snart på plats

Med anledning av den provisoriska överenskommelsen om covidcertifikat som nåddes på torsdagskvällen mellan Europaparlamentet och EU-kommissionen och rådet.

Covid vaccin EU

– En riktigt bra nyhet nu när vi går in i pingsthelgen. Vi får vaccincertifikaten på plats till semestrarna vilket hela tiden varit målet, säger Heléne Fritzon (S), delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet.

Att värna den fria rörligheten är oerhört viktigt för vårt europeiska samarbete – inte minst för alla gränsarbetare.

– Jag är extra glad att EU skjuter till 100 miljoner euro – runt en miljard svenska kronor – för att göra testerna ekonomiskt överkomliga för alla medborgare. Ingen ska tvingas avstå ett certifikat för att man inte har råd, säger Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S).

Certifikatet kommer att finnas i både digital form samt i pappersform och bestå av tre delar:

  1. Att personen har blivit vaccinerad
  2. Att personen har ett nytaget negativt covidtest
  3. Att personen har haft covid-19

Ett gemensamt regelverk säkerställer att medlemsländerna kan utfärda certifikaten, som då också accepteras i andra EU-länder.

– Vi tar ytterligare ett steg framåt för att kunna lägga pandemin bakom oss, avslutar Heléne Fritzon (S).

Kontakt

Lars Hagberg, tf presschef
Mobil: +32 495 34 60 10
E-post: lars.hagberg@ep.europa.eu