NYHET

Hans Dahlgren, foto: Ninni Andersson, RKHeléne Fritzon, foto: EU/Europaparlamentet

Vi tror på EU:s framtid

Vi tror fullt och fast på EU:s framtid. Stora problem finns framför oss som bara kan lösas med mer samarbete, inte mindre. Det tydligaste exemplet på detta är klimatkrisen, som ju är vår tids stora fråga. Men samtidigt måste den odemokratiska utvecklingen i flera EU-länder vändas. Det skriver socialdemokraterna EU-minister Hans Dahlgren och Europaparlamentariker Heléne Fritzon.

Debattartikel av Heléne Fritzon och Hans Dahlgren i Europaportalen den 7 maj 2021.

På söndag 9 maj är en alldeles speciell dag. För 71 år sedan, på dagen, lade den dåvarande franske utrikesministern Robert Schuman fram sin deklaration till det som vi idag kallar den Europeiska Unionen, EU. Det hela började som en stål- och kolunion och har nu utvecklats till en union som står för så mycket mer.

Demokrati, mänskliga rättigheter, klimat, jobb och jämställdhet är nu på agendan för de 27 medlemsstater som tillsammans utgör EU. Det är en union att både räkna med och värna, inte minst i kriser. Därför vill vi idag, på Europadagen, peka på vikten av ett enat EU där vi tillsammans klarar av kriser och har framtidstro för ett starkt Europa.

Bättre tillsammans

Få av oss hade kunnat förutse eller ens ana omfattningen av den världsomspännande pandemi som slagit hårt mot allas vår tillvaro. Det står dock helt klart att vi klarat av denna tid mycket bättre tillsammans än om vi hade varit ensamma. Samarbete är viktigt mellan våra länder, när hälsoläget når kritiska nivåer, när ekonomin dyker och när medborgarna tvingas till stora inskränkningar i sin tillvaro och infrastrukturen stannar av mellan länderna. Det är i kriser som samarbetet prövas. Och även om samarbetet inte alltid fungerat helt problemfritt, så har det resulterat i flera stora framgångar. Säkrad tillgång till vaccin, gemensamma transporter av medicinsk utrustning och inte minst ett omfattande stöd för återhämtningen.

Antidemokratisk agenda

När tiderna är svåra, när arbetslösheten stiger och när medborgarnas tillvaro försämras, då finns det krafter som utnyttjar krisen för en antidemokratisk agenda. I många länder är demokratin under angrepp. Dessa strömningar finns även i Sverige. I ljuset av pandemin monterar regimer ner det som vi tar för givet – yttrandefriheten, mänskliga rättigheter, jämställdheten. Vi ser också att kvinnor är extra utsatta av följderna av pandemin. Det handlar om våld i hemmet, arbetslöshet och en utsatt arbetsmiljö inom vård och omsorg. Deras rättigheter måste därför försvaras. I en del EU-länder styr även politiken rättsväsendet, tillsätter domare och tystar de fria medierna. Vi har sett det tidigare genom historien och tyvärr ser vi det upprepas i nutid. Denna utveckling måste vändas.

EU:s vara eller inte vara är ständigt i fokus. Det är en bra diskussion att fortsätta. Vi ska aldrig ta något för givet. Visst, det är en till viss del svårstyrd och långsam organisation, men det händer saker. Sveriges röst är lika mycket värd som övriga medlemsstaters och vi har tyngd och får genomslag för våra värderingar.

Motgångar och framgångar

Ibland blir resultatet inte så bra som vi hoppats på – exempelvis hade vi gärna sett att lånedelen i det historiskt stora ekonomiska återhämtningspaketet varit större. Andra gånger vinner vi framgång för vår linje, som när det gällde jämställdhetsstrategin och vägpaketet. Vi är det parti och den partigrupp som står på kvinnornas och löntagarnas sida.

Vi tror fullt och fast på EU:s framtid. Stora problem finns framför oss som bara kan lösas med mer samarbete, inte mindre. Det tydligaste exemplet på detta är klimatkrisen, som ju är vår tids stora fråga. Här är den nya klimatlagen ett viktigt steg på vägen. Den hade kunnat vara vassare, men den är samtidigt historisk. EU ska bli världens första fossilfria kontinent. Vi ska med stolthet kunna lämna över en hållbar värld till våra barn och barnbarn.

Hans Dahlgren (S)
EU-minister

Heléne Fritzon (S)
Europaparlamentariker, delegationsledare & vice ordförande i den socialdemokratiska partigruppen i Europaparlamentet


Foto Dahlgren: Ninni Andersson / RK
Foto Fritzon: EU/Europaparlamentet

Läs artikeln på Europaportalens webbplats Länk till annan webbplats.