Gå till innehåll

Hög tid för att lyssna, agera och verkställa ett socialt Europa

För oss socialdemokrater är det viktigt att alltid värna medborgarna. Det var anledningen till att Stefan Löfven kallade till det sociala toppmötet i Göteborg 2017 och det är anledningen till att vi fortsätter hålla i frågorna. Nu hålls ett nytt socialt toppmöte i portugisiska Porto.

– Behovet av ett socialt Europa har aldrig varit större och starkare i modern tid. Våra samhällen har fått utstå svåra prövningar under pandemin och de som alltid drabbas hårt är våra medborgare, inte minst kvinnor och barn, och jag kan inte nog poängtera hur viktigt det är att jämställdhet och klimatomställning går hand i hand, säger Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker och delegationsledare för de svenska socialdemokraterna.

Kvällen före toppmötet, anordnar den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, S&D, tillsammans med det europeiska socialistpartiet PES (The Party of European Socialists) ett antal olika webinarier. Både statsminister Stefan Löfven och Europaparlamentariker Heléne Fritzon deltar.

Fritzon deltar i panelen som ska diskutera ”Dags för en rättvis återhämning” (”Time for a fair recovery”), med frågeställningar som vad medborgarna har för förväntningar på de sociala frågorna och ungdomarnas oro över klimatförändringarna. Kan mötet i Porto bli avgörande för att skapa ett socialt Europa?

– Ska vi lyckas återhämta våra pandemiutmattade medlemsstater, måste vi se till att alla är med. Som socialdemokrat är det en självklarhet att vi gör det tillsammans och att vi gör det solidariskt, säger Heléne Fritzon.

– En nyligen publicerad Eurobarometer visar att nästan 90% av alla unga anser att ett socialt Europa är viktigt för dem – jämställdhet, sysselsättning, arbetsmiljö och hälsovård. Det måste vi lyssna på och vi måste agera utifrån det. Ska vi som politiker vara trovärdiga, måste vi låta Europas unga medborgare komma till tals, säger Heléne Fritzon (S).

Det handlar om att skapa ett samhälle som baseras på sociala värderingar, är jämställt och driver på för hållbar ekonomi och som tar tillvara på den ökade digitaliseringen.

– Det är nu vi måste agera och ta rätt beslut i våra folkvalda församlingar. Vi måste uppmuntra till skapandet av nya jobb och ökad tillväxt, vi måste öka investeringarna och stötta upp välfärdsstaterna, ta hänsyn till den sociala dimensionen i den pågående klimatförändringen och hjälpa till i övergången till ett digitalt samhälle. Och vi måste i alla delar säkerställa att det sker på ett jämställt och solidariskt sätt. Dags att damma av det gamla uttrycket: alla ska med! avslutar Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker.

Fakta

Det informella EU-toppmötet i Porto äger rum den 7-8 maj. Det är uppdelat i tre delar. På fredag den 7 maj samlas EU:s ledare till ett socialt toppmöte – en uppföljning till det toppmöte i Göteborg som Stefan Löfven bjöd in till 2017. På lördag den 8 maj hålls det informella EU-toppmötet och därefter ett särskilt digitalt möte med Indiens premiärminister Narendra Modi.

Från Europeiska rådets webbplats

Det övergripande målet är att fastställa en socialpolitisk agenda för EU för de kommande tio åren och se till att vi klarar att möta dagens och morgondagens utmaningar och inte lämnar någon på efterkälken. Vid högnivåkonferensen träffas medlemsländerna, EU-institutionerna, arbetsmarknadens parter och det civila samhället för att stärka sitt engagemang för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Länkar

Kontakt

Lars Hagberg, pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
E-post: lars.hagberg@ep.europa.eu

Alexander Högberg, pressekreterare
Mobil: +32 471 61 48 61
E-post: alexander.hogberg@ep.europa.eu