NYHET

EU-förslag om minimilöner går åt helt fel håll

Den för svenska intressen känsliga frågan om minimilöner tar ett rejält kliv i och med att Europaparlamentet lägger fram sitt utkast till förslag om minimilöner. Tyvärr åt helt fel håll. Det konstaterar de båda europaparlamentarikerna Heléne Fritzon (S) och Johan Danielsson (S).

– Vi kan inte acceptera att EU ska bestämma vilka löner och nivåer som ska gälla i Sverige. Vi har ett bra och fungerande system, det vi kallar den svenska modellen, och den ska fortsätta att gälla för svenska arbetstagare. Punkt, säger Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S).

– Även om förslaget var väntat är det, för att uttrycka sig milt, djupt oroande. Det är tydligt att de ansvariga förhandlarna vill gå ett steg längre än ursprungsförslaget. Detta innebär att hotet mot vår kollektivavtalsmodell också ökar, konstaterar Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) som fortsätter:

– Den svenska arbetsmarknadsmodellen har tjänat Sverige väl – schysta löner, trygga arbetsvillkor, semester, stabilitet och inflytande på arbetsmarknaden. Listan kan göras lång. Modellen ger tydliga spelregler som gynnar både arbetsgivare och arbetstagare. Inget annat system har visat sig vara bättre för både stabilitet och tillväxt.

De båda EU-parlamentarikerna är eniga om att utkastet till betänkande inte innehåller några lösningar på de problem kommissionens förslag utgjorde.

– Det är uppenbart att rapportörernas ambition att med lagstiftning höja minimilönerna i EU inte går att förena med en modell där fack och arbetsgivare självständigt reglerar löner i kollektivavtal. Då vår bedömning är att det inte finns en majoritet i parlamentet för att förkasta förslaget, tror jag att den framkomliga vägen är att arbeta för att tydligt undanta Sverige och Danmark från lagstiftningen, säger Johan Danielsson (S).

– Förslaget hotar inte bara den svenska modellen. Det är ett indirekt hot mot fackföreningsrörelsen, som fråntas sin självklara och viktiga roll på arbetsmarknaden och därmed den största anledningen till att gå med i facket. Det vore en skandal om EU kör över de nordiska länderna, avslutar Heléne Fritzon (S).

Kontakt

Lars Hagberg
Tf Pressekreterare Fritzon
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: lars.hagberg@ep.europa.eu

Alexander Högberg
Pressekreterare Danielsson
Mobil: +32 471 61 48 61
Epost: alexander.hogberg@ep.europa.eu