NYHET

Klimatet kan pusta ut – EU har en ny klimatlag

Efter ännu en EU-nattmangling om klimatet nåddes tidigt under onsdagsmorgonen en historisk överenskommelse mellan Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen. Efter intensiva förhandlingar i sex omgångar har vi nu en klimatlag för hela EU. Svenska Jytte Guteland (S) har representerat Europaparlamentet i förhandlingarna.

– Äntligen kan vi pusta ut, nu har vi en klimatlag. Jag känner mig stolt och optimistisk. Efter en lång natts förhandlingar enades vi om nettoutsläppsminskningar på 57 procent fram till år 2030. Jag hade gärna sett att vi kommit ännu längre och hela vägen till 60 procent brutto. Men det här är en bra överenskommelse baserat på vetenskap som kommer göra stor skillnad för klimatet, säger Jytte Guteland.

Elefanten i rummet – 2030 målet

Den stora knäckfrågan i förhandlingarna har varit hur ambitiösa utsläppsminskningarna ska vara till år 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Här har Europaparlamentet drivit på hårt för en utsläppsminskning på 60 procent brutto. Ministerrådet har velat se en minskning med 55 procent nettoutsläpp, som även inkluderar kolsänkor, en position som även den nåddes efter en lång nattmangling på EU-toppmötet i november. Nu landade resultatet på omkring 57 procent nettoutsläpp som också stänger kryphålet om att alltför stora förhoppningar ska ställas till osäkra kolsänkor. En ökning som satt långt inne för några av de mer konservativa medlemsstaterna.

– Det här är en tydlig ambitionshöjning, särskilt jämfört med det tidigare målet på 40 procent. Vi måste nu minska utsläppen mer på ett decennium än vad vi gjort de senaste tre decennierna tillsammans, säger Jytte Guteland.

En eftergift och två segrar

Parlamentets uppfattning om att målet om klimatneutralitet år 2050 ska gälla för alla medlemsstater, och inte bara EU som helhet, fick tyvärr inte fullt gehör. Det är istället en fråga som kommer diskuteras vidare framöver för att alla medlemsstater ska ta sitt ansvar.

En seger för Jytte Guteland och Europarlamentet var däremot att ett oberoende vetenskapligt expertråd ska sättas upp, likt Sveriges klimatpolitiska råd. Klimatlagen är juridiskt bindande och expertrådet ska utvärdera att tillräckliga åtgärder vidtas. En annan seger i förhandlingarna var att en så kallad växthusgasbudget ska tas fram som ska sätta ett exakt tak för hur mycket EU kan fortsätta släppa ut för varje år, utan att det riskerar målen i Parisavtalet. Därtill kommer även ett delmål till år 2040 på vägen mot nettonollutsläpp år 2050. Tillsammans ska expertrådet och växthusgasbudgeten säkerställa att utsläppsminskningarna faktiskt blir av och sker i god tid för att vara i linje med Parisavtalet.

EU visar tydligt ledarskap

Klimattoppmötet mellan EU och USA som ska ske senare i veckan satte välbehövlig press på förhandlingarna. Klimatlagen blir en tydlig signal om EU:s position inför toppmötet.

– När vi nu har enats visar vi ett starkt ledarskap inför klimattoppmötet. Arbetet är verkligen inte över, betydligt fler åtgärder kommer att behövas för att rädda klimatet, men nu har vi en ny och mer ambitiös grund att stå på som förhoppningsvis kan uppmana fler länder att växla upp, säger Jytte Guteland.

Bakgrund

Trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen har pågått sedan början på december. Kvällens förhandlingar var de sjätte i raden. EU-parlamentet tog sin position i frågan redan i oktober men först nu, inför det globala klimattoppmötet anordnat av Joe Biden, nåddes en slutgiltig överenskommelse. Det är också i god tid inför att EU-kommissionen ska presentera ett nytt kraftigt reformpaket för klimatet i det så kallade junipaketet, där bland annat utsläppsrättshandelssystemet ska revideras. Klimatlagen blir en viktig ledstjärna i det arbetet.

Förhandlingarna skedde i Europaparlamentets lokaler och modererades av miljöutskottets ordförande Pascal Canfin. Svenska socialdemokraten Jytte Guteland är rapportör och därmed Europaparlamentets huvudförhandlare. Ministerrådet representerades av det portugisiska ordförandeskapets EU-ambassadör Pedro Lourtie tillsammans med den portugisiska miljöministern João Pedro Matos Fernandes. EU-kommissionen representerades av kommissionär Frans Timmermans.

För ytterligare kommentarer, välkomna på digital presskonferens arrangerat av Europaparlamentets kontor kl. 09:30. Anmälan görs till följande mailadress: epstockholm@ep.europa.eu

Kontakt

Lisa Erkander, pressekreterare
Mobil: +32 475 55 06 79
E-post: lisa.erkander@ep.europa.eu