NYHET

Fritzons skarpa vaccinkrav inför EU-toppmötet

EU:s hantering av vaccinstrategin har kantats av brister och misslyckanden. EU-kommissionen och medlemsstaterna måste snarast komma till rätta med de problem som finns. Det lyfter Heléne Fritzon och den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet i ett skarpt brev inför Europeiska rådets möte. Nu måste det vara fullt fokus på samarbete och solidaritet.

– Vi står bakom den europeiska strategin för upphandling, distribution och spridning av vacciner. Men tyvärr finns det brister i EU-upphandlingen av vaccin och EU-kommissionen och medlemsstaterna måste snarast ta itu med dessa, säger Heléne Fritzon, delegationsledare för Socialdemokraterna och vice ordförande i S&D-gruppen.

– Det behöver sättas en tydlig press på företag och andra aktörer för att säkra leveranserna. Företag som har ingått avtal med EU ska leva upp till dessa avtal. Det är en svår tid med många utmaningar, men det är genom samarbete och solidaritet som vi hittar vägen ur krisen, fortsätter Heléne Fritzon.

Exporthinder hotar vaccintillgången

Den senaste tiden har tonläget när det gäller vaccin och export skruvats upp väsentligt. Det gäller nu att sänka tonläget för att inte äventyra vaccintillgången.

– EU måste vara tydliga med att vi förväntar oss att få de vaccinleveranser som var överenskommet från början, säger Heléne Fritzon.

Produktionen av vaccin är ofta beroende av leveranser från flera olika länder, där komponenter och utrustning skickas över gränser flera gånger innan ett vaccin är klart. Exportbegränsningar försvårar flöden av kritiska varor och stör vaccinproduktionen. Därmed försvåras även arbetet med att bekämpa pandemin.

– Vi måste undvika kedjereaktioner som riskerar att leda till handelskrig. Det vore förödande. Det vi behöver är mer kontakter och dialog med företag och länder som levererar. Vårt gemensamma ansvar är att se till att vaccinen når alla världens länder så snabbt som möjligt. Ingen är säker förrän alla är säkra, säger Heléne Fritzon.

Fakta

S&D-gruppens brev till Europeiska rådet

  • Heléne Fritzon är vice ordförande i S&D-gruppen och har lett arbetet med att ta fram gruppens brev till Europeiska rådets möte 25-26 mars.
  • Brevet lyfter fram bland annat frågor som rör produktionskapacitet och forskning, den globala dimensionen, det digitala gröna intyget samt risker vid exportstopp av vaccin.

Fakta S&D

  • Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet, S&D-gruppen, är en politisk grupp i Europaparlamentet bestående av 145 ledamöter från socialdemokratiska
  • Gruppen utgörs till största delen av Europeiska socialdemokratiska partiet (PES) och är den näst största politiska gruppen i Europaparlamentet sedan valet 1999.