NYHET

Erik Bergkvist förhandlar för grönare energiinfrastruktur

”Ambitiösa klimatmål kräver en uppdaterad energiinfrastruktur. För att EU ska bli klimatneutralt till 2050 måste vi underlätta för förnybar energi och nya investeringar”, säger Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S), nyutnämnd förhandlare för EU:s energiinfrastruktur.

Lagstiftningen för EU:s energiinfrastruktur, som i EU går under benämningen TEN-E, ska uppdateras. Syftet är att bättre koppla samman energiinfrastrukturen i medlemsländerna och anpassa den till mer förnybar energi. Uppdateringar som behövs för att leva upp till målet om ett klimatneutralt EU till 2050. Erik Bergkvist är huvudförhandlare för den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet och kommer förhandla lagstiftningen under våren.

– Som den enda svenska ledamoten vid förhandlingsbordet kommer jag givetvis ta med mig Sveriges unika förutsättningar, och inte minst de enorma gröna industriinvesteringar vi ser i norr som skapar enorma möjligheter, säger Erik Bergkvist.

Sedan tidigare var Erik utsedd förhandlare, s.k. skuggrapportör, utifrån det regionala utskottet, nu blir han även skuggrapportör på huvudrapporten i industriutskottet. Det innebär att Erik får många möjligheter att påverka och stor insyn i processen.

– Det kommer finnas ett tryck för att fossilgas bör tillåtas eftersom det är en viktig energikälla i flera länder i Europa. Fossilgas används på flera håll för att minska kolberoendet, men för mig är det ingen väg framåt. Vi kan inte tillåta fossilgas som övergångslösning i ett uppdaterat regelverk. Övergångslösningar riskerar alltid att bli långvariga, istället ska vi se till att underlätta för användandet av förnybara energikällor, säger Erik Bergkvist.

Produktionen av förnybar el i EU måste öka avsevärt för att EU senast 2050 ska ha 80% förnybara energikällor som i allt högre grad finns till havs. Ökad produktion av havsenergi är en viktig del för att målet ska bli möjligt.

Fakta

EU-kommissionen presenterade nyligen ett förslag till en revidering av det transeuropeiska energinätet, TEN-E, som först antogs 2013. Revideringen är tänkt att bättre stödja moderniseringen av EU:s energiinfrastruktur och för att uppnå klimatmålen genom att underlätta för ren energi och ny teknologi.

Under våren kommer förhandlingar att ske i både Europaparlamentet och Rådet. En slutlig omröstning i Europaparlamentet väntas under sommaren eller tidig höst.

Kontakt

Lisa Erkander, pressekreterare
Mobil: +32 475 55 06 79
E-post: lisa.erkander@ep.europa.eu