NYHET

”Behöver Moderaterna en kurs i akademisk frihet?”

Möjligheten att fritt forska och utbilda kan aldrig tas för given. Det har den senaste tidens utveckling visat med all tydlighet, skriver­ Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, och Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker.

Debattartikel av Erik Bergkvist och Matilda Ernkrans i Sydsvenskan den 13 mars 2021.

Att Sverigedemokraterna vill lägga sig i allt från vad som är vetenskap till musiken som spelas på radion har vi fått vänja oss vid. Men att Moderaterna visar samma tendenser är skrämmande.

Till skillnad från en högt uppsatt moderat som kontaktar ett universitet för att ifrågasätta en kurs som inte stämmer överens med Moderaternas värderingar, stärker regeringen den akademiska friheten genom ett lagförslag som gör att den skrivs in i högskolelagen.

Fria och oberoende universitet är avgörande för en dynamisk samhällsdebatt, och fungerar som ett fundament i ett demokratiskt styrelseskick. Det är tveksamt om Moderaterna håller med om det.

Moderaternas utbildningspolitiska talesperson, Kristina Axén Olin, har mejlat rektorn för Malmö universitet och frågat om kursen och kurslitteraturen är ”seriöst menad” och ifrågasatt hur universitetet ”har tänkt”. En kopia skickades även till högskolans tillsynsmyndighet, Universitetskanslersämbetet.

Moderaterna säger sig värna den akademiska friheten, men det huvudlösa agerandet talar för sig självt. Kristina Axén Olin är inte vem som helst, utan andra vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott, partiets utbildningspolitiska talesperson och statsrådskandidat efter nästa års val. Kurstiteln ”Skolmarknaden och dess konsekvenser för skola, samhälle och synen på utbildning” fick tydligen bägaren att rinna över. Den enda rimliga förklaringen till hennes agerande är att kursen inte stämmer överens med Moderaternas politiska prioriteringar.

Axén Olins agerande är högst oroande. Hon har bett om ursäkt, men det är uppenbart att hon tycker att kursen är olämplig när hon ber om en motivering från både rektorn och Universitetskanslersämbetet. Är Axén Olin seriös i att som riksdagspolitiker agera som hon gör – ja, då befinner sig Moderaterna på ett sluttande plan. Behöver Moderaterna en kurs i akademisk frihet?

Tidigare har bara företrädare från Sverigedemokraterna talat om vilken typ av forskning som är vetenskap eller ej, vilken pedagogik som ska tillämpas och om behov av ökad styrning av universitet och högskolor. Ett färskt exempel är Sverigedemokraternas senaste budgetmotion där de skär ned på den konstnärliga forskningen, något som går hand i hand med deras kamp mot den fria konsten.

Vi ser många exempel runt om i världen där universitets och högskolors självständiga roll i samhället hotats. Nationalistiska och högerextrema regeringspartier i flera länder som kontinuerligt attackerar lärosäten och den fria forskningen eftersom den är en nagel i ögat på regimernas auktoritära samhällsomvandling. Det finns flera exempel där klimatforskning strypts och klimathotet avfärdats eller jämställdhet angripits.

Sveriges regering lägger istället fram ett lagförslag som slår fast att den akademiska friheten ska främjas och värnas. Lagändringen är en stark signal om att utbildning och forskning ska fredas. Att det finns möjligheter att fritt söka och sprida kunskap, och att forskare kan granska det som sker i världen – det är viktigt för hela samhället.

Möjligheten att fritt forska och utbilda kan aldrig tas för given. Det har den senaste tidens utveckling visat med all tydlighet. Vi tänker fortsätta arbetet för att skydda demokratiska grundvärden, både i Sverige, EU och omvärlden. Moderaternas agerande gentemot Malmö universitet har gjort det än tydligare att vårt arbete för akademisk frihet behövs.

Matilda Ernkrans (S),
minister för högre utbildning och forskning.

Erik Bergkvist (S),
Europaparlamentariker och suppleant i utskottet för industrifrågor, forskning och energi.’

Artikeln på Sydsvenskan webbplats. Länk till annan webbplats.