NYHET

Vi har inte en sekund till att förlora

Om inget görs nu kommer mitt lilla barnbarn att behöva leva med sämre möjligheter än männen har när hon är stor.

Debattartikel av Heléne Fritzon i Kristianstadsbladet den 8 mars 2021.

60 år – så lång tid tar det att nå ett jämställt EU om vi fortsätter i samma takt som idag. Det visar beräkningar från Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE).

Ett av mina barnbarn är en nyfiken flicka som nyss fyllt sju år och börjat skolan. Om vi ingenting gör för ökad jämställdhet kommer hon att behöva leva hela sitt liv med sämre möjligheter på arbetsmarknaden, lägre lön än sina manliga kollegor och dessutom löpa större risk att utsättas för våld. Det är helt oacceptabelt i ett modernt samhälle.

Vi har inte en sekund att förlora för att nå ett mer jämställt och hållbart Europa. Vi behöver öka takten och agera med kraftfulla åtgärder.

Idag på Internationella kvinnodagen uppmanar jag därför alla att stanna upp, tänka efter och börja agera för att alla flickor ska få växa upp och leva jämställda liv.

Den pågående krisen har påverkat oss alla, men de ekonomiska och sociala konsekvenserna drabbar kvinnor och barn i högre grad. I flera av EU:s medlemsländer rapporteras om att nedstängningar har lett till ökat våld i hemmen.

Den stigande arbetslösheten drabbar också kvinnor hårt, där de bland annat riskerar att bli av med det lilla deltidsarbete som varit deras enda ingång på arbetsmarknaden.

I mitt uppdrag i Europaparlamentet arbetar jag varje dag för ökad jämställdhet. När förhandlingarna pågick om en återhämtningsfond för EU:s medlemsländer föreslog jag en särskild kvinno-coronafond och ser det som en framgång att återhämtningen nu ska styras av såväl grön omställning som jämställdhet.

Jag är också glad över att EU för första gången på fem år har en egen jämställdhetsstrategi. En strategi är viktig för att kunna styra mot tydliga mål, men en strategi får inte bli en fin pappersprodukt, den måste bli ett aktivt instrument.

Jag vill lyfta fram tre områden som direkt gör skillnad för att vi ska kunna öka takten för ett mera jämställt samhälle:

  1. Fler kvinnor måste i arbete. Alla Kvinnor har rätt till ett eget arbete, det stärker deras ekonomiska självständighet och ger dem makt över sitt eget liv. En tredjedel av kvinnorna i EU har inget eget arbete och om de har ett arbete är det ofta ett deltidsarbete.
  2. Vi måste förebygga och stoppa mäns våld mot flickor och kvinnor. Alla kvinnor har rätt till ett liv utan våld, hemmet måste vara en trygg plats för kvinnor och barn.
  3. Vi måste få stopp på människohandel och sexköp. Varje kvinna har rätt till sin egen kropp. Över 90 procent av offren för människohandel är flickor och kvinnor.

En rapport nyligen visade att snittåldern för när en kvinna börjar sälja sex är 14 år. En flicka på 14 år är ett barn och ska få vara ett barn, med drömmar om framtiden. Flickors och kvinnors kroppar ska inte vara en handelsvara på EU:s inre marknad.

Jämställdhet gynnar inte bara flickor och kvinnor, det gynnar också pojkar och män. Alla tjänar på jämställdhet, forskningen visar att jämställdhet också leder till tillväxt.

Vi är mitt uppe i en kris med stora utmaningar och arbetet för en omstart är igång. Denna omstart ger oss en unik möjlighet att skapa den nya gröna ekonomin där hållbarhet och jämställdhet blir styrande.

Jämställdhet kräver ledarskap på högsta politiska nivå men också av var och en av oss i vardagen. Alla måste ta sitt ansvar. Det får inte ta 60 år för att Europa ska bli jämställt.

Jag väljer att agera – gör du?

Helené Fritzon, EU-parlamentariker (S)
Ledamot i jämställdhetsutskottet och vice ordförande i den europeiska socialdemokratiska gruppen

Artikeln på Kristianstadsbladets webbplats Länk till annan webbplats.