NYHET

Ge våra otrygga hjältar rättvisa arbetsvillkor

Kvinnodominerade yrken är tuffa och viktiga, men de utförs ofta under otrygga anställningsvillkor och utan rättvis lön. Vi måste nu en gång för alla säkerställa kvinnors rättigheter, skriver Heléne Fritzon (S) tillsammans med Iratxe García Pérez.

Debattartikel av Heléne Fritzon & Iratxe García Pérez i Altinget den 8 mars 2021.

Varje år den 8 mars påminns vi om att det fortfarande är en lång väg framför oss innan vi helt uppnått jämställdhet. Fortfarande, år 2021, måste kvinnor kämpa. Samtidigt är detta års kvinnodag annorlunda. Pandemin har tydligt exponerat vad vi redan visste men ignorerat: utan de otrygga arbeten som utförs av så många kvinnor stannar samhället.

Kvinnodominerade yrken såsom sjuksköterskor, lokalvårdare, kassörskor, förskolelärare och vårdare har tuffa, viktiga jobb, men de utförs ofta under otrygga anställningsvillkor, utan rättvis lön eller det erkännande de förtjänar.

”Ingen föds sexistisk”

Traditionellt sett har större delen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet hamnat på kvinnorna. Detta ansvar har gått i arv, från mormor till mamma till dotter, alla har de ägnat en helt oproportionerlig mängd tid och energi till att ta hand om hem och familj, på ett sätt som män aldrig har gjort. Detta arbete har dessutom sällan kompenserats. Av den enkla anledningen att det utförts av just kvinnor.

Verklig förändring kan bara uppnås när den sker i vardagen i varje hem, varje familj. Ingen föds sexistisk. Vi måste därför se till att våra barns uppfostran och utbildning är rättvis och jämställd med lika rätt och möjligheter för alla så att omsorgsarbetet slutligen kan bli ett delat ansvar.

Målet långt bort

Det var ett historiskt ögonblick för EU när Unionen 2017, efter initiativ av regeringen Löfven, antog den sociala pelaren på toppmötet i Göteborg. I artikel 2 står det: ”lika behandling och lika möjligheter för kvinnor och män måste säkerställas och främjas på alla områden, även när det gäller deltagande på arbetsmarknaden, anställningsvillkor och karriärutveckling.” Dessutom ska ”kvinnor och män ha rätt till lika lön för likvärdigt arbete”.

Vi är dock långt ifrån att förverkliga dessa mål, som ännu inte omsatts i konkreta initiativ.

Feministisk inriktning på pelaren

Av alla deltidsjobb i EU 2019 så utfördes 73,8 procent av kvinnor. Detta visar att utan en tydlig policy for flexibel karriärutveckling är det till största delen kvinnorna som i slutändan offrar sina karriärer. Samtidigt är arbete det bästa sättet att stärka kvinnor ekonomiskt. Att ha ett jobb är en förutsättning för både kvinnor och män att ha makt över sina liv och kunna göra egna val. Ekonomisk självständighet är inte bara viktigt för jämställdhet utan också för en hållbar ekonomi för hela samhället.

Efter krav från socialdemokraterna i Europaparlamentet presenterade EU-kommissionen nyligen en plan för att förbättra jämställdheten på arbetsmarknaden. Men det här är bara början. Vi har nu en möjlighet att ta ett kliv framåt med planerna från Göteborg. Den socialdemokratiska regeringen i Portugal, som just nu håller i EU:s ordförandeklubba, har bestämt sig för att samla alla EU-ledare och ge den sociala pelaren en feministisk inriktning under ett toppmöte i Porto i maj. Pandemin har tydligt visat vad kvinnorna betyder för vårt samhälle. Det är dags att ge dem vad de förtjänar: rättvis lön och rättvisa arbetsvillkor.

Ska aldrig backa

I Europaparlamentet kommer vi att fortsätta att trycka på för att EU:s återhämtningsfond såväl som EU:s budget har ett integrerat jämställdhetsperspektiv, samt att jämställdhet går hand i hand med klimatomställningen. Vi måste säkerställa att kvinnor en dag den 8 mars inte går ut på gatorna för att kräva sina rättigheter, utanför att minnas den långa kamp det krävdes för att uppnå dem, och hur viktigt det är att försvara de rättigheter som uppnåtts, så vi aldrig behöver ta ett steg tillbaka.

Iratxe García Pérez
Ordförande, S&D-gruppen i Europaparlamentet

Heléne Fritzon (S)
EU-parlamentariker, vice ordförande i S&D-gruppen i Europaparlamentet och ledamot i jämställdhetsutskottet

Artikeln på Altingets webbplats Länk till annan webbplats.