NYHET

Heléne Fritzons (S) tre tydliga vaccinkrav till EU-kommissionen

Europaparlamentariker och delegationsledare Heléne Fritzon (S) ställer idag tre tydliga krav på EU-kommissionen efter den senaste tidens problem med vaccinleveranser. Det handlar om att avtalen måste följas, leveranserna säkras och produktionen öka så att vaccinationen blir jämlik och rättvis.

– Det är nu som vi måste handla, det handlar ytterst om människors liv och hälsa, säger hon.

Under onsdagsmorgonen debatterade Europaparlamentet EU:s vaccinationsstrategi i närvaro av kommissionens ordförande Ursula Von Der Leyen. Innan Heléne Fritzon förde fram sina tre krav till kommissionen, betonade hon allvaret i situationen.

– Vi är fortfarande i en kris med hög smittspridning och nya mutationer. Det går inte att med säkerhet förutse hur pandemin kommer att utvecklas eller hur länge den kommer att pågå. EU-samarbetet är avgörande för att alla medborgare ska få tillgång till vaccin. Därför är det oroväckande att vaccinleveranser försenats, säger Heléne Fritzon.

Heléne Fritzons tre krav på kommissionen:

  • Kommissionen måste se till att avtalen följs och att avtalen blir transparanta – det handlar om förtroendet.
  • Kommissionen måste säkra leveranserna, trycka på för ökad produktion och påskynda medlemsstaternas vaccination av befolkningen.
  • Kommissionen måste ta det samlade ledarskapet för vår gemensamma vaccinstrategi så att vaccineringen blir jämlik och rättvis.

Heléne Fritzon betonade att det är en svår tid med många utmaningar men det är genom samarbete och solidaritet som vi hittar vägen ur krisen.

Kontakt

Maria Engström, tf pressekreterare
Mobilnummer: 070 336 59 27