NYHET

En seger för jämställdhet i Europa

Det har varit stort fokus på jämställdhet under veckans session i EU-parlamentet i Bryssel. Efter fem år har nu EU en ny jämställdhetsstrategi på plats. I den lyfts bland annat vikten av att bekämpa det ökande våldet mot kvinnor, kvinnors rätt till eget arbete och en tydlig koppling till klimatfrågor.

EU har varit utan jämställdhetsstrategi sedan 2015. Det är därför mycket efterlängtat och glädjande att vi nu har en strategi igen. Men den får inte bli en skrivbordsprodukt, vi måste se till att den följs upp och genomförs, säger Heléne Fritzon, (S), delegationsledare och ledamot i jämställdhetsutskottet.

Sedan EU-kommissionen presenterade strategin i mars förra året har Socialdemokraterna drivit på för tydligare mål och konkreta åtgärder på flera områden.

Jag är mycket nöjd över att vi fått med viktiga prioriteringar så som krav om en starkare koppling till den gröna given. Jämställdhet och klimatomställningen måste gå hand i hand, säger Heléne Fritzon.

Andra exempel på vad Socialdemokraterna drivit igenom i parlamentets ståndpunkt till strategin:

  • Minska ofrivilligt deltidsarbete och att förbättra situationen för kvinnor på arbetsmarknaden.
  • Skärpta åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor samt tydligare åtgärder för att komma åt destruktiva manliga normer.
  • Kvinnors rätt till sin egen kropp ska gälla, inget land ska kunna inskränka kvinnors mänskliga rättigheter.

Rapport om jämställdhetsperspektivet i coronakrisen

EU-parlamentet har tagit fram en rapport om jämställdhetsperspektiv i Covid-19-krisen. Heléne Fritzon är den socialdemokratiska gruppens talesperson i frågan och har förhandlat rapporten. Trots tidiga varningar om att pandemin riskerade att bli en jämställdhetskris, har det bland annat kommit rapporter om ökat våld mot kvinnor under pandemin. Därför är det viktigt att säkerställa att det görs större ansträngningar i jämställdhetsfrågorna i allt arbete under och efter krisen.

Kvinnor och barn drabbats hårdare av pandemins konsekvenser. Som den socialdemokratiska gruppens talesperson för rapporten har jag krävt att alla åtgärder i krisen ska jämställdhetsintegreras och att EU och dess medlemsländer måste säkerställa att kvinnors mänskliga rättigheter alltid respekteras, även under en kris. Mitt tidigare förslag om en kvinnocoronafond kan nu också bli verklighet för att tillgodose kvinnors särskilda behov efter krisen, särskilt inom områdena sysselsättning, könsrelaterat våld och SRHR. Jämställdhet måste vara ett verktyg i EU:s återhämtning efter krisen, avslutar Heléne Fritzon.

Bakgrund – EU:s jämställdhetsstrateg

Strategin ingår i von der Leyen-kommissionens löfte om ett jämställt EU. Strategin presenterades av kommissionen den 5 mars 2020. I strategin beskrivs de politiska mål och åtgärder som ska ge konkreta resultat på vägen mot ett jämställt EU till 2025. Målet är ett EU där alla – kvinnor och män, flickor och pojkar – i all sin mångfald fritt kan välja sin väg i livet, där alla har samma möjligheter att utvecklas och där alla kan delta i och leda vårt samhälle på lika villkor.

Jämställdhetsperspektivet i coronakrisen

Rapporten togs fram då det tidigt i krisen blev tydligt att män och kvinnor påverkas olika och att ett jämställdhetsperspektiv är nödvändigt för att hantera pågående pandemi men också i återuppbyggnaden efter krisen.

Läs mer

Kontakt

Maria Engström, tf pressekreterare
Mobil: 070 336 59 27
Epost: mariaengstrom@live.se