NYHET

Vi måste gå samman och rädda demokratin

Det är dags för alla goda krafter att gå samman och sätta stopp för de högerextrema attacker som på allvar hotar demokratin runt om i världen. Socialdemokraterna i EU-parlamentet kommer därför att bjuda in M, KD, C, L, MP och V till ett möte om demokrati och hur vi kan skydda dess värde. Vi behöver tala om ett Europa som försvarar demokratin.

Debattartikel av Heléne Fritzon och Evin Incir i Aftonbladet den 19 januari 2021.

EU:s medlemsländer måste stå upp för rättsstatens principer och mänskliga rättigheter.

Det mest aktuella exemplet på attacker mot demokratin är de chockerande och oroväckande scener som utspelade sig vid den amerikanska kongressen i huvudstaden Washington DC den 6 januari. Trump-anhängare tog sig förbi avspärrningar och in i Kapitolium.

Det kan inte beskrivas som något annat än som en attack mot den amerikanska demokratins hjärta.

President Donald Trump har under sin mandatperiod bland annat mött kritisk granskning med repliken ”fake news” och sedan november har Trump eldat på och fortsatt att sprida lögnen att valresultatet var fel.

Påståenden som gång på gång tillbakavisats av både amerikanska domstolar och oberoende valobservatörer.

Demokratiska valresultat ska respekteras. Allt annat är oacceptabelt. När historieskrivningen görs för vår tid kommer man kunna dela in det i ett före och ett efter 6 januari 2021.

Men vi behöver inte blicka allt för långt för att hitta exempel på länder som inte respekterar demokratin och dess principer.

Medlemsstaterna Ungern och Polen har sedan många år tillbaka kritiserats för att underminera rättsstaten.

I slutet av förra året protesterade de båda länderna mot kravet att länder som tar emot pengar från EU också ska följa rättsstatens principer med till exempel oberoende domstolar.

Polen har gång efter annan attackerat hbtqi-personers rättigheter. I flera polska städer har så kallade ”hbtqi-fria zoner” instiftats. Zonerna blev kraftigt kritiserade, men de var också ett uttryck för den hatretorik som regimen med president Andrezj Duda, från det högernationalistiska Lag och rättvisa (PiS), i spetsen gett uttryck för.

Utvecklingen i Ungern har gått så långt att bland annat statsvetenskapliga Varieties of Democracy-institutet vid Göteborgs universitet konstaterat att Ungern inte längre är att betrakta som en demokrati.

Detta är något som blivit än tydligare under den pågående pandemin då premiärminister Viktor Orbán och hans regering i princip har oinskränkt makt så länge de tycker det är befogat med hänvisning till covid-19.

Läget är allvarligt. Alla goda krafter måste därför gå samman för att värna vår demokrati. Vi är övertygade om att ett enat Europa tillsammans klarar av att stå upp för demokrati som system.

I valrörelsen inför EU-valet 2019 gick vi socialdemokrater till val på att vi skulle ta fighten mot de högerextrema krafterna. Ingenting kan vara mer angeläget i denna polariserade tid. Vi har en skyldighet att agera när antidemokratiska krafter attackerar. EU måste agera, i såväl ord som handling.

Som ett steg i det arbetet vill vi socialdemokrater i EU bjuda in våra kollegor i M, KD, C, L, MP och V till ett digitalt möte om hur vi från svensk sida kan ta initiativ och bidra i arbetet med att säkra demokratin i Europa.

Vi ser fram emot ett givande och viktigt samarbete över partigränserna!

Heléne Fritzon, delegationsledare för Socialdemokraterna i EU-parlamentet

Evin Incir, EU-parlamentariker, ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (S)


Artikeln på Aftonbladet Länk till annan webbplats.