NYHET

EU spelar en viktig roll i coronakrisen

I dag arrangeras återigen Europaforum Hässleholm. Som så mycket annat är arrangemanget anpassat för att minimera smittspridningen.Vi få som deltar på plats kommer sitta på gott avstånd från varandra och samtalen går att följa digitalt.

Debattartikel av Heléne Fritzon den 27 november 2020 i Norra Skåne.

Som Europaparlamentariker är jag särskilt glad att vara med och diskutera hur EU hanterat pandemin.

Den plötsliga virusspridningen i våras blev inte bara omskakande för alla medborgare utan även för EU, som tvingades ställa om och anpassa sig snabbt för att kunna hantera den nya krisen.

Det viktigaste sköttes snabbt – EU-medborgare i Wuhan-regionen i Kina, där viruset först upptäcktes, hämtades hem till Europa redan i början av februari. EU-kommissionen delfinansierade samtidigt en leverans av 25 ton skyddsmaterial till den kinesiska sjukvården.

Snart påbörjades det stora och långsiktiga arbetet – EU hanterade pandemin, samtidigt som man började bygga upp gemensamma lager av medicinskt materiel, tänkt att både kunna skickas till de EU-länder som akut behöver hjälp under den pågående pandemin men också som en försäkring inför framtida kriser. Sverige är ett av de länder som tog ansvar och åtog sig att vara värdland åt lagren.

Framför allt enades EU-ländernas ledare under tuffa förhandlingar i somras om en återhämtningsfond på 750 miljarder euro.

Medel ur fonden ska fördelas mellan medlemsländer som behöver hjälp att få igång sina ekonomier igen. Det är av stor vikt för Sverige att alla EU-länder tar sig ur den nuvarande krisen.

Jag hade gärna sett att en större del av återhämtningsfonden gavs som lån istället för bidrag till de länder som behöver dem, det hade varit mer ansvarsfullt. Men jag är nöjd med kompromissen vi fick till – Sverige fick en stor rabatt på avgiften till EU-budgeten och medborgarna i Europa kommer att gynnas av återhämtningsfondens kraft när den börjar användas efter årsskiftet.

Det senaste i frågan är förstås nyheten om vaccin som vi hoppas ska bli godkända och klara för användning runt årsskiftet. Regeringen har säkrat tillgången till vaccin för hela den svenska befolkningen, förutsatt att de blir godkända. Även här har EU-spelat en viktig roll då EU-kommissionen tecknat avtal med vaccinbolag som Sverige kunnat ta del av.

EU har visat sig extra värdefullt under denna globala kris. Europaforum Hässleholm har alltid varit viktigt, men jag är extra glad att diskussionerna kan genomföras på ett säkert sätt nu under pandemin.

Vi alla måste delta i debatt och diskussion om EU för att samarbetet ska bli så bra som möjligt i framtiden.

Heléne Fritzon