NYHET

Minimilöner: Otillräckliga garantier för att EU-förslaget skyddar svenska modellen

Under onsdagen presenterade EU-kommissionen ett direktiv för europeiska minimilöner. Sverige och andra länder som har kollektivavtalsmodeller ska inte påverkas enligt EU-kommissionen, men Socialdemokraterna i Europaparlamentet menar att förslaget inte ger ett fullgott skydd för vår arbetsmarknadsmodell.

– Vi svenska socialdemokrater har under hela processen varit glasklara med våra krav. Vi kan inte acceptera ett förslag från EU-kommissionen som riskerar att urholka den svenska modellen, som arbetarrörelsen har kämpat för i decennier. Den har tjänat oss väl och vi vill tillsammans med Sveriges arbetsgivare, arbetstagare och fackliga organisationer fortsätta att värna den, säger Heléne Fritzon (S), delegationsledare för Socialdemokraterna i EU-parlamentet.

– EU har inte makt att bestämma över EU-ländernas löner så EU-kommissionen är ute på mycket tunn is i den här frågan. Vi ska nu granska förslaget noga. Men vid en första läsning så finns det inga fungerande undantag för Sverige., säger Johan Danielsson (S) Europaparlamentariker.

Krav

EU-kommissionen måste ge garantier på att direktivet faktiskt undantar Sverige. Ett nytt förslag i form av en icke-rättsligt bindande rekommendation till de länder som har nationella system för lagstadgade minimilöner vore att föredra. På det sättet skulle ett initiativ från kommissionen gå att förena med det svenska systemet för lönebildning.

Nästa steg

De nationella parlamenten får möjlighet att granska förslaget. Tidigare har sådana granskningar bland annat lett till att försök från EU-kommissionen att reglera strejkrätten stoppats. Blir det invändningar från ett stort antal medlemsstaterna även denna gång skulle Kommissionen kunna dra tillbaka förslaget och återkomma med en icke rättsligt bindande rekommendation.

Bakgrund

I Sverige har de fackliga organisationerna, arbetsgivarna, regeringen och en enig riksdag varit tydliga med att bindande EU-lagstiftning kring minimilöner inte går att förena med vår arbetsmarknadsmodell där självständiga fack och arbetsgivare sätter löner genom kollektivavtal.

Kontakt

Albin Nordin, pressekreterare
Mobil: +32 488 27 44 05
Epost: albin.nordin@ep.europa.eu