NYHET

EU-lag om minimilöner äventyrar den svenska modellen

Under onsdagen (28/10) väntas EU-kommissionen ge besked om ett skarpt förslag om minimilöner. Det är ett direkt hot mot arbetsmarknaden i Skåne, resten av Sverige och EU. Den varningen kommer från Heléne Fritzon, EU-parlamentariker, Niklas Karlsson, ordförande för Socialdemokraterna i Skåne och Per-Ola Nilsson, LO-ordförande i Skåne.

Debattartikel av Heléne Fritzon mfl i Kristianstadsbladet den 28 oktober 2020.

I Sverige har de fackliga organisationerna, arbetsgivarna, regeringen och en enig riksdag varit tydliga med att bindande EU-lagstiftning kring minimilöner inte går att förena med vår arbetsmarknadsmodell där självständiga fack och arbetsgivare sätter löner genom kollektivavtal. Just nu är det extra viktigt att prata om och skydda våra kollektivavtal på svensk arbetsmarknad. Det gynnar alla och är något våra väljare och medlemmar förväntar sig. Låt oss därför på bred front agera så att ett kommande initiativ kring minimilöner från EU-kommissionen inte på något sätt äventyrar den svenska modellen.

En majoritet av Europas fackliga organisationer ställde sig tidigare i höst bakom krav på lagstiftning. De skandinaviska facken protesterade då mot beslutet eftersom bindande EU-regler om löner inte går att förena med den svenska modellen. En europeisk lönelagstiftning skulle kunna innebära ett hårt slag mot en framgångsrik modell som arbetarrörelsen kämpat för under decennier och riskerar att cementera en låglönemarknad.

På alla nivåer, i regering, i Sveriges riksdag och i EU-parlament har svenska socialdemokrater jobbat tillsammans med fack, arbetsgivare och politiska företrädare från andra partier för att förhindra en bindande lagstiftning. Förhoppningsvis kan det gemensamma svenska motståndet leda till att EU-kommissionen går fram med icke-bindande rekommendationer.

I EU:s fördrag framgår det också väldigt tydligt att unionen inte har kompetens att besluta om löner. Att gå emot det och presentera ett lagförslag skulle väcka frågan varför någon ska värna om EU:s fördrag om den institution som är dess väktare inte bryr sig.

Den svenska modellen på arbetsmarknaden lyfts av många, till exempel i en rapport från IFAU, fram som ett föredöme. Den levererar högre löner vilket Medlingsinstitutet redovisat i en rapport från 2019 och är samtidigt mer flexibel än många andra modeller genom sitt partsinflytande. Att då slå sönder just denna modell vore riktigt taktlöst. Ett direktiv skulle vara ett hårt slag mot svensk arbetsmarknad. Den svenska modellen har under många år tjänat oss väl och det måste få fortsätta så.

Det vore därför anmärkningsvärt tondövt av kommissionen att gå vidare med lagstiftning, men diskussionen är inte över om så sker. Vi är beredda att sätta hårt mot hårt och kommer i sådant fall att fortsätta arbeta för att stoppa förslaget och göra allt för att Sverige ska undantas från alla eventuella former av lagstiftning kring minimilöner. Det kommer att vara extremt viktigt att alla svenska aktörer arbetar gemensamt under en eventuell lagstiftningsprocess för att försvara vår arbetsmarknadsmodell.

En konstruktiv lösning skulle istället kunna vara ett förslag i form av en icke-rättsligt bindande rekommendation till de länder som har nationella system för lagstadgade minimilöner. På det sättet skulle ett initiativ från kommissionen gå att förena med de svenska kollektivavtalen för lönebildning.

EU-kommissionens besked blir avgörande för arbetsmarknaden i Skåne, resten av Sverige och EU. Det är därför viktigare än någonsin att politiken och facket fortsätter att kroka arm i frågan.

Heléne Fritzon, EU-parlamentariker och delegationsledare för Socialdemokraterna.
Niklas Karlsson, riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Skåne.
Per-Ola Nilsson, ordförande i LO Skåne.


>> Länk till Kristianstadsbladet Länk till annan webbplats..