NYHET

Sveriges borgerliga sviker miljoner jordbruksarbetare

I onsdags röstade vi i Socialdemokraterna i EU-parlamentet för en högre klimatambition och schysta villkor i jordbrukssektorn. Det är en hårt utsatt sektor och för oss är det en självklarhet att värna arbetstagares rättigheter och trygghet på jobbet. S, V och MP röstade också för goda sociala villkor. Övriga svenska partier röstade nej, lade ner sina röster eller deltog inte. Hur är det möjligt att vara så nonchalant?

Likgiltigheten inför utnyttjandet av människor har nått skrämmande nivåer i Europa. Risken för grovt utnyttjande under slavliknande villkor växer ostört på den europeiska arbetsmarknaden. En sektor där problemen är särskilt stora är jordbruket. Människor arbetar ofta med usla löner, erbjuds kattmat, har ohygieniska boendeförhållanden och arbetstider långt över vad lagen tillåter. Samtidigt går 38 procent av EU:s budget till olika former av stöd till just jordbrukssektorn.

I onsdags röstade vi i Europaparlamentet om EU:s nya jordbrukspolitik och vi socialdemokrater vann kampen om schysta villkor i branschen. Det innebär en historisk möjlighet att förbättra arbetsvillkoren för miljontals människor i jordbrukssektorn.

Utformningen av den nya jordbrukspolitiken är chansen för oss att förbättra regelverket för att se till att inget europeiskt jordbruksstöd går till företag som inte respekterar gällande lagar och kollektivavtal. Döm om vår förvåning när flera svenska partier i Europaparlamentet valde att rösta nej, avstå eller inte ens delta i omröstningen om våra förslag.

Det är dags att sanera jordbrukssektorn. Vi socialdemokrater har därför drivit på för att säkerställa att vi inte enbart ställer klimatkrav för utbetalning av medel utan också sociala krav. Stöd från EU ska inte kunna ges till arbetsgivare som utnyttjar sin arbetskraft och bryter mot gällande lagar, regler och kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Att flera svenska partier med den vetskapen då nonchalerar detta är ett svek mot miljontals människor som idag utnyttjas på europeisk arbetsmarknad. Att fortsätta hälla pengar över företag som utnyttjar människor till slavliknande villkor är vidrigt.
Lyckligtvis gick en majoritet av EU-parlamentet på vår linje. Nu väntar tuffa förhandlingar med medlemsstaterna för att få igenom våra krav.

Detta är en enormt viktig fråga för utnyttjandet av arbetskraft inom det europeiska jordbruket är utbrett. Runt fyra miljoner jordbruksarbetare arbetar under illegala anställningsformer med undermåliga villkor eller farlig arbetsmiljö. För oss är det obegripligt hur EU år 2020 kan subventionera jordbruk som inte lever upp till anständiga arbetsvillkor och en säker arbetsmiljö för dess anställda.

I The Observer kunde vi läsa om situationen i sicilianska Ragusa, som är Europas tredje största jordbruksregion. Polisen där uppskattar att cirka 7 500 kvinnor, de flesta rumäner, lever som livegna. Dessa kvinnor jobbar som slavar på fälten och utpressas till att bli utnyttjade sexuellt av jordbruks- och växthusägarna. Det är enligt polisen inte lätt att utreda eller stoppa då kvinnorna som regel är för rädda att prata om det.

Situationen är så vidrig att det gör ont att läsa om det. Det faktum att sektorn är beroende av bidrag från EU gör dock att vi har en möjlighet att göra någonting åt situationen bara den politiska viljan finns. De tio miljoner människor som är anställda i det europeiska jordbruket kan inte vänta längre. Dessa arbetstagare som förser Europa och dess medborgare med mat på bordet förtjänar goda arbetsvillkor.

  • Heléne Fritzon (S)
    EU-parlamentariker, delegationsledare och ledamot i EU-parlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor
  • Johan Danielsson (S)
    EU-parlamentariker och suppleant i EU-parlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor