NYHET

Klimatlagen klubbad: ”Ett historiskt ögonblick för EU och för världen”

Under torsdagsmorgonen stod det slutgiltigt klart att Europaparlamentet antagit en historiskt stark position för klimatet i behandlingen av EU:s klimatlag. Röstsiffrona blev 392 för 161 mot och 142 som avstod. Svenska Jytte Guteland (S) är parlamentets huvudförhandlare.

– Jag är så glad. Det är ett historiskt ögonblick och ett mycket lovande besked för Europa och för världen. Med förslaget om 60 procent utsläppsminskning fram till år 2030 tar vi ett stort steg närmare att bli världens första klimatneutrala kontinent och att respektera Parisavtalet, säger Jytte Guteland

Jytte Guteland presenterade sin rapport i utskottet den 28 maj tidigare i år, sedan dess har det pågått intensiva förhandlingar för att hitta majoriteter för innehållet i hennes förslag. Nu står det klart att de flesta förslagen i den rapport som presenterades i maj också har godkänts av hela parlamentet.

Nationellt bindande mål och negativa utsläpp efter år 2050

– Vi har med stor majoritet slagit fast att Europa och varje enskilt EU-land ska nå klimatneutralitet till senast år 2050. Det här är ett bindande mål för alla EU-länder och alla sektorer i samhället. Det är viktigt eftersom det är ett jobb vi måste göra gemensamt och alla måste bidra till det. Så fort vi nått klimatneutralitet ska arbetet givetvis fortsätta mot negativa utsläpp, säger Jytte Guteland

En mer ambitiös målsättning till år 2030

– Vi stärker EU:s klimatmål till år 2030, till 60 procents utsläppsminskningar jämfört med 1990 års nivåer. Jag hade velat se ett ännu starkare mål, 65 procent, men tyvärr var det inte möjligt att finna en majoritet för det i parlamentet. Det var också osäkert in i det sista om vi skulle få igenom 60 procent. Detta är en avsevärd skärpning av målet jämfört med dagens nivå, som bara är 40 procent. Jag hoppas självklart att det här målet sedan också kommer att överträffas i praktiken när det förs in i sektorslagstiftning, så vi uppfyller Parisavtalets 1,5 gradersmål, säger Jytte Guteland.

Nytt delmål till år 2040

– Vi har också infört kravet att EU ska sätta ett klimatmål för år 2040. Det är viktigt att vi har ytterligare ett delmål på vägen till klimatneutralitet år 2050, så att vi har ytterligare en hållpunkt i arbetet att minska utsläppen, säger Jytte Guteland.

Växthusgasbudget – ett tak för hur mycket EU kan släppa ut

– Vi kräver att EU ska anta en växthusgasbudget, så att vi sätter ett exakt tak för hur mycket EU kan fortsätta att släppa ut, utan att det riskerar Parisavtalets 1.5-gradersmål, säger Jytte Guteland

Inför ett vetenskapligt klimatråd

– För att stärka vetenskapens roll i klimatarbetet föreslår vi att ett vetenskapligt klimatråd bestående av oberoende experter ska skapas också på EU-nivå. Deras roll är att säkerställa att EU:s åtgärder faktiskt ligger i linje med Parisavtalets 1.5-gradersmål. I Sverige har vi det klimatpolitiska rådet som spelar en viktig roll i vårt lands klimatarbete, vi kräver att alla EU-länder ska inrätta liknande råd, säger Jytte Guteland.

Efter slutomröstningen om klimatlagen är nu Europaparlamentet redo att påbörja trepartssamtal med EU-kommissionen och Rådet för att finna en slutlig överenskommelse som sedan blir lag. Innan dessa förhandlingar kan påbörjas måste emellertid EU:s medlemsländer finna en gemensam förhandlingsposition.

Kontakt

Albin Nordin, pressekreterare
Mobil: +32 488 27 44 05
Epost: albin.nordin@ep.europa.eu