NYHET

”Jag ser fram emot att få driva på för ett mera grönt, jämställt och jämlikt Europa.”

Gröna jobb, jämställdhet och ett demokratiskt Europa blir de viktigaste frågorna att driva i Europaparlamentet den här mandatperioden.

Debattartikel av Heléne Fritzon i Sydsvenskan den 29 september 2020.

Som EU-parlamentariker driver jag en EU-politik som står för ett grönt, jämställt och jämlikt Europa för kommande generationer. Nya gröna jobb, den sociala pelaren, en stark jämställdhetsstrategi och ett demokratiskt Europa är grundläggande delar i det.

De kommande fyra åren fram till nästa val till EU-parlamentet kommer att präglas corona på många olika sätt. Alltifrån att fortsätta bekämpa smittspridningen till att påbörja återhämtningen. Återuppbyggnaden är följaktligen avgörande på alla plan. Men det är inte den gamla ekonomin som klarar att bygga Europa starkt igen. Det är bara en ny grön ekonomi som klarar uppgiften att bygga för framtiden. Den nya gröna given i EU ska därför vara utgångspunkten för den klimatomställning som vi alla står inför. Under hösten ska EU:s långtidsbudget och återhämtningsplan förhandlas och det är helt nödvändigt att den kompromiss som ländernas regeringschefer presenterade i somras nu blir verklighet så att återuppbyggnaden snabbt kan komma igång.

Här gäller det att hålla hjärtat varmt och huvudet kallt. Politik spelar nu en viktigare roll än någonsin. EU-politik är inrikespolitik och därför måste vi tillsammans arbeta för att på en strukturell nivå ha en hållbar plan för framtiden.

Min framtidsplan fokuserar just nu på tre viktiga delar:

Arbetslösheten stiger i Europa, inte minst för kvinnor som redan före krisen saknade jobb eller hade osäkra anställningar. I arbetet med återuppbyggnaden ska sociala rättigheter prioriteras och därför måste både den gröna given som den sociala pelaren inom EU och framtidens jobbskapande lyftas fram. Den sociala pelaren innehåller 20 grundläggande principer om människors livs- och arbetsvillkor och undertecknades av EU:s samtliga medlemsstater. Alla regeringar i EU, från vänster till höger, står bakom.

Däremot är det fel väg att gå om EU-kommissionen framöver kanske kommer att presentera lagstiftning om minimilöner. Vi svenska socialdemokrater kämpar istället hårt för att vår modell med kollektivavtal ska värnas och ser gärna att fler medlemsstater använder parterna för att bygga en väl fungerande arbetsmarknad.

Kvinnor och barn är särskilt drabbade av corona, inte av viruset i sig, men av följderna. Rapporter visar att mäns våld mot kvinnor ökar i samband med långvarig karantän i hemmen. Det leder även till stor otrygghet för många barn, särskilt i de länder där också alla skolor har stängts ner. Jämställdheten ska prioriteras och vara integrerad i allt arbete och alla beslut, det tjänar alla på.

Arbetet för att få en ny jämställdhetsstrategi på plats har varit intensivt och det är därför positivt att EU-kommissionen har presenterat ett förslag. Men ambitionerna i förslaget måste höjas så det att blir en stark jämställdhetsstrategi som gör verklig skillnad i Europa. Det är också angeläget att få till stånd en särskild coronafond för de kvinnor som har drabbats hårdast av krisen.

Spänningarna i världen ökar, just nu är det ett osäkert läge i Belarus och det är mindre än två månader kvar till presidentvalet i USA. EU har också medlemsstater som i krisens spår tar tillfället i akt att förändra lagstiftningen och inskränka demokratiska rättigheter. Det drabbar journalister, kulturutövare och HBTQI-personer. EU ska fortsätta markera i resolutioner, men också i handling agera mot medlemsstater som bryter mot rättsstatens principer. Förslaget om att koppla utbetalning av EU-medel till att länderna ska leva upp till grundläggande värden är rätt och bra.

Jag ser fram emot att i fyra år till få driva på för ett mera grönt, jämställt och jämlikt Europa.

Heléne Fritzon