NYHET

EU behöver en kontrollerad, hållbar och säker migration

Migration är en av EU:s mest angelägna frågor. Ingen har hittills tjänat på EU-ländernas oförmåga till att ta gemensamt ansvar. Det är dags för EU att ta kontrollen för en ansvarsfull och hållbar migrationspolitisk som EU:s medlemsländer gynnas av och som samtidigt ger möjlighet till skydd för de människor som är i behov av det, skriver Europaparlamentariker Evin Incir (S).

Debattartikel av Evin Incir i Europaportalen den 21 september 2020.

Nu på onsdag kan EU:s migrations- och asylpolitik äntligen ta avgörande steg åt rätt riktning. Jag ser därför fram emot EU-kommissionär Ylva Johanssons förslag till migrations- och asylpaket som ska presenteras i ett av de utskotten jag sitter i, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor.

Onsdagen riskerar dock att samtidigt bli ett tillfälle för högerpartierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna att söka ohämmad uppmärksamhet genom en tävling om vem som kan skrika ”stram migrations- och asylpolitik” högst eller vem som kan peka finger längst. Detta på bekostnad av en seriös diskussion. Det är oansvarigt och gynnar inte debatten. Istället för en symbolpolitisk debatt behöver vi ta kontrollen över rådande katastrofala migrationssituation.

Gemensamt ansvar för EU-länderna

Det är allvar nu. Det är dags för EU att ta kontrollen för en ansvarsfull och hållbar migrationspolitisk som EU:s medlemsländer gynnas av och som samtidigt ger möjlighet till skydd för de människor som är i behov av det. Det säger sig självt att 27 länder gemensamt kan ta ett ansvar som enskilda länder ensamt inte kan göra.

I dagens EU finns det nämligen länder som vägrar ta det gemensamma ansvaret för våra ömsesidiga utmaningar. Bland de länder finns Polen där SD:s systerparti PiS styr, och Ungern där M och KD:s systerparti Fidesz har makten. Dessa länder är bland de som just nu tar emot mest EU-medel av alla medlemsstater. Det är oacceptabelt och ohållbart att några få EU-länder med så stora ekonomiska stöd hittills har kunnat lägga över ansvaret på andra.

Vi socialdemokrater har stora förväntningar på EU-kommissionens förslag till migrations- och asylpaket. Det måste vara slut på att vissa länder kan frångå sin del av ansvar – jag förväntar mig att dessa ska få strypt ekonomiskt stöd. Däremot måste stöd ges till de som faktiskt tar sitt ansvar och för att skapa möjligheter till integrering av de nya medborgarna. Både samhället och individen tjänar på en snabb integrering.

Asylrätten måste upprätthållas

För en kontrollerad, hållbar och säker migration krävs dessutom förstärkning av EU:s yttre gränser. De yttre gränserna möjliggör upprätthållande av EU:s grundläggande friheter – den fria rörligheten inom unionen. Samtidigt måste säkra och lagliga vägar till Europa öka. Asylrätten måste upprätthållas och ingen människa ska behöva riskera sitt liv på haven i flykt från diktatur, förtryck och bomber.

Ett positivt steg i rätt riktning är förra veckans avslöjade om skrotandet av Dublinförordningen, det regelverk som reglerar asylprocessen, däribland regeln om att den asylsökande ska få sin sak prövad i landet hen först anländer till. Exempelvis har situationen vid Medelhavet visat ohållbarheten i dagens system.

Det är helt avgörande att en allt större harmonisering av migration och asylregelverken sker och att asyl- och migrationsprocesserna sker på ett rättssäkert och snabbt sätt.

Migration är en av EU:s mest angelägna frågor. Ingen har hittills tjänat på EU-ländernas oförmåga till att ta gemensamt ansvar. Det måste vara slut på det. Det är endast tillsammans EU-länderna kan klara rådande situation och samtidigt upprätthålla flyktingkonventionen, en av de viktigaste konventionerna som uppstod som ett resultat av den flyktingkris som uppkom under andra världskriget.

Evin Incir
Europaparlamentariker (S) och ledamot i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)

Läs artikeln på Europaportalen Länk till annan webbplats.